Liczby dziesiętne i ułamki zwykłe

Liczba dziesiętna to dowolna liczba rzeczywista składająca się z części całkowitej i części dziesiętnej, które są oddzielone przecinkiem.

Liczby dziesiętne i ułamki zwykłe

Innymi słowy, liczba dziesiętna to liczba rzeczywista, którą rozpoznajemy po przecinku i można ją podzielić na część całkowitą i część dziesiętną.

Frakcja

Ułamek wyrażany jest w postaci:

Frakcja
Frakcja

Zarówno licznik, jak i mianownik mogą być liczbami lub funkcjami. Gdyby były to funkcje zależne od tej samej zmiennej, moglibyśmy to zapisać w następujący sposób:

Ułamek z funkcjami
Ułamek z funkcji

Liczba dziesiętna

Liczba dziesiętna wyrażona jest w postaci:

Liczba dziesiętna
Liczba dziesiętna

Gdzie e jest liczbą całkowitą, a wszystkie kolejne litery d oznaczają liczbę dziesiętną. Dlatego w liczbie dziesiętnej zawsze znajdziemy część całkowitą. Część całkowita to liczba przed przecinkiem. Część dziesiętna to część po przecinku.

Schemat struktury liczby dziesiętnej

Schemat liczby dziesiętnej
Schemat liczby dziesiętnej

Część dziesiętna jest również nazywana częścią ułamkową . Tak więc, wiedząc, że otrzymuje tę nazwę, możemy już myśleć, że liczby dziesiętne i ułamki dziesiętne mają wspólne rzeczy.

Liczby dziesiętne i ułamki zwykłe

Co mają wspólnego liczby i ułamki dziesiętne?

Liczby dziesiętne i ułamki dziesiętne mają tyle wspólnego, że stają się tym samym pojęciem matematycznym, ale z innym wyrażeniem. Innymi słowy, liczby i ułamki dziesiętne są takie same, ale inaczej zapisywane:

Liczby dziesiętne i ułamki
Liczby dziesiętne i ułamki zwykłe

Udowodnijmy to

Przypuszczamy, że chcemy zapisać liczbę 4,5 jako ułamek.

Najpierw musimy pomyśleć o dwóch liczbach, które dzielą się na 4,5. Ta kombinacja liczb może być dowolną liczbą. Na przykład 9 i 2

Przykład 27
Przykład

Każda równoważna funkcja da w wyniku 4.5.

4,5 otrzymujemy dzieląc 9 przez 2 tak, że:

Ułamek i liczba dziesiętna
Ułamek i liczba dziesiętna

Widzimy więc, że możemy wyrazić ten sam element liczbowy na dwa różne sposoby: w postaci funkcji i w postaci liczby dziesiętnej.

Przykład ułamków dziesiętnych i ułamków zwykłych

Wyraź następujące liczby dziesiętne jako ułamek:

Przykład 28
Przykład

Biorąc pod uwagę właściwości frakcji, te trzy przykłady można wyrazić innymi równoważnymi frakcjami. Na przykład 3,5 może być podziałem 14/4, 28/8 lub 112/32. Ułamki ekwiwalentne to ułamki, które otrzymuje się przez pomnożenie licznika i mianownika przez tę samą liczbę.

Rozwiązaniem pierwszego przykładu jest ułamek 7/2, ponieważ jest to ułamek nieredukowalny. Innymi słowy, jest to ułamek, którego nie można dalej redukować w sposób równoważny, aby otrzymać liczbę całkowitą dla dywidendy i dzielnika.