Koszty transakcji

Koszty transakcyjne to koszty poniesione w celu przeprowadzenia transakcji rynkowej.

Koszty transakcji

Koncepcja kosztów transakcyjnych została po raz pierwszy opracowana przez noblistę Ronalda Coase, który zastanawiał się, dlaczego firmy istnieją. Według Coase’a koszty transakcyjne to koszty związane z wykorzystaniem mechanizmu ceny rynkowej, a firmy są tworzone w celu obniżenia tych kosztów.

Rodzaje kosztów transakcyjnych

Wśród rodzajów kosztów transakcyjnych są:

  • Koszty wyszukiwania : Koszty związane ze znalezieniem dostawców potrzebnego nam towaru lub usługi. Zbadaj ich przydatność, niezawodność, dostępność i ceny.
  • Koszty zatrudnienia : Są to koszty negocjowania i sporządzania umów. Do czego doliczane są koszty weryfikacji zgodności z umową.
  • Koszty koordynacji : to koszt organizacji i koordynacji różnych nakładów lub procesów, które są wymagane do uzyskania pożądanego dobra lub usługi. W ramach tych kosztów mieszczą się koszty komunikacji, transportu itp.

Związek między kosztami transakcji a wielkością firmy

Według Coase, firma i rynek są alternatywnymi środkami organizacji gospodarczej. Na rynku handel towarami i usługami odbywa się w sposób zdecentralizowany. W przypadku firmy natomiast ustala się wewnętrznie, jakie transakcje są realizowane i ustala się hierarchiczny system organizacji.

Na przykład projektant może samodzielnie sprzedawać swoje usługi na rynku lub może być częścią personelu firmy, poświęcając się wyłącznie temu.

Firmy istnieją, ponieważ wykorzystanie mechanizmu rynkowego wiąże się z kosztami, dzięki czemu firmy są bardziej efektywnym sposobem organizowania zasobów i obniżania kosztów realizacji każdej transakcji.

Jak długo firma będzie się rozwijać? Biznes będzie rósł, dopóki koszty zorganizowania dodatkowej transakcji wewnętrznie nie zrównają się z kosztami jej pozyskania na otwartym rynku.

Firmy nie rosną bez ograniczeń, ponieważ koszty organizacyjne rosną wraz z wielkością. W ten sposób dojdzie do punktu, w którym efektywniejsze będzie wykorzystanie mechanizmu rynkowego.