Koszty konwersji

Koszty konwersji obejmują te koszty, które wynikają z czynności przekształcania surowca w stanie pierwotnym lub dziewiczym w już wytworzony produkt.

Koszty konwersji

Na koszty te składają się głównie dwa koszty, z jednej strony koszty pracy, az drugiej koszty związane z przekształceniem lub procesem produkcyjnym.

Należy zauważyć, że odnosimy się do siły roboczej, która jest bezpośrednio zaangażowana w proces transformacji lub produkcji, dlatego należy szczegółowo określić, którzy pracownicy pełnią wiodącą rolę w procesie, czy nie.

Z kolei koszty konwersji należą do kosztów własnych. Oznacza to, że jeżeli koszty własne są zbiorem wydatków bezpośrednio związanych z wytworzeniem produktu lub świadczeniem usługi, w tym przypadku koszty konwersji stanowią część kosztów wytworzenia. Oznacza to, że w firmie, która swoją główną działalność koncentruje na świadczeniu usług, z nielicznymi wyjątkami, nie będziesz mieć wydatków do zaklasyfikowania jako „koszty konwersji”.

Cele kalkulacji kosztu przeliczenia

Kalkulacja lub określenie kosztu konwersji ma na celu ustalenie, które źródła wydatków są bezpośrednio związane z przekształceniem lub konwersją produktów w firmie. W związku z tym w zakresie rachunkowości wewnętrznej zamierza się przeanalizować następujące dane:

  • Identyfikacja i pochodzenie każdego kosztu konwersji.
  • Liczba kosztów, które interweniują lub składają się na koszty konwersji.
  • Waga każdego kosztu konwersji.
  • Wykryj nieefektywne lub niepotrzebne koszty.

Dzięki uzyskanemu zestawowi danych możliwe będzie m.in. po przeanalizowaniu sytuacji podjęcie decyzji na poziomie rachunku kosztów, czy stwierdzono nieefektywny koszt lub jakiś rodzaj usprawnienia procesu konwersji to może mieć zastosowanie.

Formuła kosztu konwersji

W tym przypadku, chociaż wzór może wydawać się prosty w porównaniu z innymi, które znamy z dziedziny ekonomii, określenie kosztów, które mają jakiś związek z procesem konwersji, jest zadaniem wymagającym dobrej analizy.

Ponadto błędne oznaczenie kosztu może nie tylko wpłynąć na nas w obecnej formule, ale także wywołać niewielki efekt domina poprzez nieuwzględnienie tego kosztu w innej możliwej formule lub współczynniku, do którego może on należeć.

Wtedy formuła byłaby następująca:

1

Jak widać robocizna jest kosztem, który w głównej mierze determinuje proces transformacji lub konwersji, to odtąd muszą być koszty o podobnym charakterze lub o podobnym oddziaływaniu.

Przykładami są dostawy energii elektrycznej lub wody, które są zużywane proporcjonalnie, to znaczy im więcej transformacji, tym większa praca, ale także większe zużycie zasobów (jeśli dotyczy).

Przykład kosztów konwersji

Biorąc pod uwagę firmę, która jako zwykła działalność zajmuje się przetwarzaniem owoców w napoje na bazie soków lub z nich zagęszczone, jakie wydatki są częścią kosztów konwersji?

  1. Surowy materiał
  2. Bezpośrednia siła robocza zaangażowana w proces produkcyjny
  3. Bezpośrednia siła robocza zaangażowana w zwykłą działalność w ogóle
  4. Materiały zużywane w procesie produkcyjnym (woda i prąd)
  5. Terminowa naprawa maszyn biorących udział w procesie produkcyjnym
  6. Różne koszty bezpośrednio związane z procesem transformacji

W tym przypadku koszty, które byłyby częścią procesu konwersji, są liczbami 2, 4 i 6, ponieważ są to koszty, które bezpośrednio uczestniczą w przekształcaniu surowców w produkt końcowy.