Koszt produkcji

Koszt wytworzenia (lub koszt eksploatacji) to wydatek niezbędny do wytworzenia towaru lub wytworzenia usługi.

Koszt produkcji

W ten sposób koszt produkcji jest powiązany z tymi niezbędnymi wydatkami, pomijając inne, np. finansowe. Zwykle obejmuje surowce i materiały, pracę bezpośrednią i pośrednią oraz inne koszty zarządzania, takie jak amortyzacja, czynsz lub wydatki na doradztwo.

Elementy kosztów produkcji

Jak wspomnieliśmy, w koszcie produkcji są trzy kluczowe elementy. Każdy z nich wyjaśniamy poniżej:

  • Jednym z nich są surowce i zaopatrzenie. Pierwsze to te materiały, które są przetwarzane w procesie produkcyjnym. Przykładem może być mąka i sól w chlebie. Drugie to te, które nie są przerabiane, ale są niezbędne, takie jak torby, w których sprzedaje się niektóre towary.
  • Drugim, równie ważnym jak pierwszy, jest poród. W tym przypadku uwzględniona jest tylko praca bezpośrednia, czyli zaangażowana w proces produkcyjny, na przykład pracownicy pracujący w łańcuchu produkcyjnym.
  • Trzeci to pozostałe koszty pośrednie produkcji. Wliczamy tutaj pracę pośrednią, która jest konieczna, nawet jeśli nie jest zaangażowana w proces. Na przykład pracownicy działu administracji. Musimy również doliczyć resztę niezbędnych wydatków, takich jak amortyzacja, wynajem czy podatki.

Jak obliczyć koszt produkcji

Forma kalkulacji zależy od tego, który z trzech aspektów kosztowych nas interesuje. Zobaczmy każdy z nich:

  • W przypadku surowców i dostaw należy uwzględnić wszystkie niezbędne wydatki. Mogą to być transport, ubezpieczenie, cła, podatki niepodlegające odliczeniu i tym podobne. Do obliczeń wygodnie jest znać koszt na wyprodukowaną jednostkę.
  • W przypadku pracy należy uwzględnić wynagrodzenie brutto i inne koszty społeczne. Na przykład składki, które firma płaci na ubezpieczenie społeczne z tytułu bezrobocia, szkoleń lub emerytur. Do obliczeń wygodnie jest znać koszt za godzinę.
  • Wreszcie w odniesieniu do kosztów pośrednich, które muszą obejmować resztę. W tym przypadku musimy uwzględnić wszystkich oprócz finansowych.

Przykład kosztów produkcji

Wyobraźmy sobie firmę, która dla uproszczenia produkuje jeden produkt. Surowcem wymaganym dla każdej wyprodukowanej jednostki jest również jedna jednostka. Zamówienie liczone jest według jego całkowitej kwoty. W przypadku pracy bezpośredniej bierzemy pod uwagę produkcję 5 jednostek na każdą godzinę pracy. Pośrednią są pensje administracyjne. Ostatecznie wyprodukowano 1500 sztuk. do 30 jednostek pieniężnych (mu) każda.

Koszt produkcji 1

Koszty jednostkowe oblicza się dzieląc całość przez wyprodukowane jednostki. Gdy mamy je wszystkie, sumujemy je i obliczamy całkowity jednostkowy koszt produkcji. Różnica między ceną sprzedaży a tym kosztem to marża jednostkowa brutto lub zysk. Mnożenie przez produkcję daje zysk brutto firmy. Po obliczeniu wyniku finansowego uzyskujemy zysk netto, którego nie uwzględniliśmy w przykładzie.