Koszt pozyskania klienta

Koszt pozyskania klienta to miara stosowana w marketingu do określenia średniego całkowitego kosztu pozyskania nowych klientów dla firmy.

Koszt pozyskania klienta

Innymi słowy, wskaźnik ten odzwierciedla inwestycję, jaką należy poczynić, aby potencjalny klient stał się efektywnym klientem.

Na początek ta kalkulacja może pomóc firmie zdecydować, ile zainwestować, aby pozyskać nowych klientów. Ma to na celu, aby inwestycja była opłacalna dla firmy, a zasoby finansowe nie były wykorzystywane w niewłaściwy sposób.

Dodatkowo, miara ta znana jest pod akronimem CAC i po obliczeniu pomaga firmom wiedzieć, ile pieniędzy muszą zainwestować, aby zdobyć nowych klientów. Wszystkie firmy mają nadzieję na obniżenie kosztów pozyskiwania klientów. Pozwala im to zrekompensować inwestycje wykorzystane w marketingu i sprzedaży. Ponadto firma może wiedzieć, jak skuteczne i adekwatne są realizowane programy marketingowe i sprzedażowe.

Koszt pozyskania klienta 2 1
Jaki jest koszt pozyskania klienta?

Jak to obliczyć?

Do obliczenia kosztu pozyskania klienta stosuje się następujący wzór:

Obraz 679
Formuła kosztu pozyskania klienta

W takim przypadku koszt sprzedaży i marketingu stanowi sumę kosztów:

  • Administracja sprzedaży.
  • Wysokość wynagrodzenia.
  • Wypłata prowizji i premii.
  • Ogólne wydatki badanego okresu. Może to być miesiąc, kwartał lub rok.

NC reprezentuje liczbę nowych klientów pozyskanych w ciągu miesiąca, kwartału lub roku.

Na przykład, jeśli firma ma następujące wydatki:

Zarządzanie sprzedażą = 55 000 $

Wynagrodzenia = 30.000,00 $

Prowizje i bonusy = 10 000,00 $

Ogólne wydatki za okres = 40.000,00 $

Razem = 135 000 USD

Dzięki tej inwestycji firmie w przewidywanym okresie udało się pozyskać 50 nowych klientów.

Tak więc stosując formułę otrzymujemy:

CAC = 135 000 / 50 = 2 700,00 $

W związku z tym średni koszt pozyskania klientów dla tej firmy to 2700,00 USD.

Analiza wyniku

Przede wszystkim należy wyjaśnić, że wszystkie firmy i wszystkie produkty mają inny CAC. Nie wszystkie te pomiary są takie same. Nie oznacza to również, że posiadanie wysokiego CAC jest czymś złym. Przede wszystkim, jeśli analizujemy to w krótkim okresie. Może się zdarzyć, że CAC może spaść w perspektywie średnio- i długoterminowej. Ważna jest próba zmniejszenia miary CAC. Ma to na celu osiągnięcie lepszych poziomów rentowności i wydajności w procesach marketingowych i sprzedażowych firmy.

Dlaczego wykonanie tego pomiaru jest ważne?

Dla firmy bardzo ważne jest przeprowadzenie tego pomiaru lub miernika marketingowego, ponieważ:

1. Pokaż zwrot z inwestycji

Po pierwsze, pomiar CAC pomaga firmom określić, w jaki sposób następuje zwrot z inwestycji. Jest to bardzo ważne, ponieważ pozwala wiedzieć, czy środki finansowe są właściwie wykorzystywane w obszarze marketingu i sprzedaży. Szczególnie w zastosowaniu strategii procesu pozyskiwania nowych klientów.

2. Określa skuteczność planów i realizacji strategii marketingowych

Po drugie, skuteczność planów marketingowych i ich realizacji określa, ile leadów staje się skutecznych. Dlatego ten pomiar (CAC) mówi nam, ile wydajemy lub jaki jest koszt przekształcenia ich w klientów, którzy kupują produkty. Będzie to spowodowane tym, jak dobre są stosowane strategie.

Należy zauważyć, że ludzie wolą samodzielnie dokonywać zakupów. Dopiero gdy nie znajdą informacji, których oczekiwali, kontaktują się z ekspertami. Dlatego musisz być uważny, gdy kontaktujesz się z nowymi potencjalnymi klientami.

3. Pozwala lepiej skoncentrować zasoby

Po trzecie, ten pomiar pozwala ustalić, w której fazie procesu marketingowego należy zainwestować więcej zasobów, aby osiągnąć lepsze wyniki. Dlatego też poprzez koncentrację zasobów tam, gdzie są najlepiej wykorzystywane, można osiągnąć lepsze wyniki.

4. Pomaga ulepszyć i dodać wartość

Wreszcie miara kosztu pozyskania klienta pomaga ulepszyć to, co jest robione i dodać wartość. Dlatego wdrażane strategie można modyfikować. Na przykład lepsze dopasowanie cen i opracowanie produktów o lepszej wartości dodanej. Wszystko to przyczynia się do tego, że firma oferuje lepszą obsługę.

Koszt pozyskania klienta 1 1
Koszt pozyskania klienta
Dlaczego ważne jest, aby to zmierzyć?

Podsumowując można stwierdzić, że koszt pozyskania klientów dla firmy powinien być miernikiem obliczanym okresowo. Dzieje się tak, ponieważ pomaga wiedzieć, jakie wyniki generują inwestycje w marketing i sprzedaż, aby dodać nowych klientów, co ostatecznie pozwala firmie pozostać na rynku. Ale co najważniejsze, dzięki pozyskiwaniu nowych klientów firma może się bardziej rozwijać.