Komunikacja pionowa i pozioma

Komunikacja pionowa to taka, która jest realizowana między wyższymi stanowiskami a podległymi pracownikami w kontekście biznesowym. Może zachodzić w górę lub w dół. Z drugiej strony komunikacja pozioma to taka, która zachodzi między pracownikami na podobnym poziomie hierarchicznym. Mogą pochodzić z tego samego lub innego działu, ale zajmują to samo stanowisko w schemacie organizacyjnym firmy .

Komunikacja pionowa i pozioma

Komunikacja w firmie jest niezbędna. Istnieją różne rodzaje komunikacji, w tym komunikacja pionowa i pozioma. Oba są bardzo przydatne do ustanowienia skutecznej komunikacji w środowisku biznesowym.

Komunikacja pionowa to taka, która przejawia się pomiędzy wyższym i niższym stanowiskiem firmy. Może zaczynać się od najwyższych stanowisk do pracowników zajmujących najniższe działy lub odwrotnie.

Komunikacja pozioma to taka, która zachodzi między pracownikami zajmującymi podobne stanowisko. Jeśli spojrzymy na schemat organizacyjny firmy. Zweryfikujemy, czy komunikacja pozioma to taka, która jest widoczna wśród pracowników, którzy zajmują równie ważne stanowiska, nawet jeśli są w różnych działach.

Jakie są najbardziej widoczne różnice między komunikacją pionową a poziomą?

Oto główne różnice między komunikacją pionową a poziomą:

  • Komunikacja pionowa jest wykorzystywana do komunikowania się przez menedżerów wyższego szczebla firmy oraz podległych pracowników. Wiadomość może przechodzić od góry do dołu lub odwrotnie.
  • Komunikacja pionowa pozwala pracownikom niższego szczebla mieć głos i przedstawiać swoje sugestie, opinie oraz współpracować przy rozwiązywaniu problemów.
  • Komunikacja pozioma pozwala na dobrą koordynację pomiędzy działami o podobnej randze, które zajmują schemat organizacyjny firmy. W przypadku dużej firmy bardzo przydatne jest wzmacnianie grup.
  • W komunikacji pionowej menedżerowie wyższego szczebla mogą przekazywać pracownikom zajmującym najniższe stanowiska wartości, politykę firmy i zalecenia dotyczące realizacji odpowiednich zadań.
  • W komunikacji poziomej nie ma tak wielu zniekształceń czy błędów w przekazie. Dzięki tej samej pozycji w firmie komunikacja jest bardziej naturalna, czasem nawet nieformalna, ponieważ nadawca i odbiorca mają to samo stanowisko.
  • W komunikacji pionowej pracownicy czują się zintegrowani i wysłuchani. Może to sprawić, że środowisko pracy będzie o wiele bardziej pozytywne.
  • W komunikacji poziomej panuje większa dynamika, komunikacja jest bardziej bezpośrednia, a to generuje większą współpracę między pracownikami.

Przykłady komunikacji pionowej i poziomej

Menedżerowie wyższego szczebla firmy postanowili poinformować swoich pracowników o znaczeniu wartości i celów firmy. Zamierzają wyjaśnić istotę tego, zadania, które należy wykonać i jak je skutecznie wykonać.

W tym przypadku przeprowadzana byłaby komunikacja pionowa w dół, ponieważ część kadry kierowniczej wyższego szczebla zamierza wyjaśnić pewne istotne informacje dla rozwoju zadań, a także politykę samej firmy.

Przypuśćmy teraz inny przykład. Tym razem jest to wegańska firma kosmetyczna, w której w schemacie organizacyjnym firmy znajdują się dwa działy o tej samej pozycji. Muszą skutecznie koordynować się ze sobą, aby wesprzeć wprowadzenie nowej linii produktów.

W tym przypadku prowadzona komunikacja miałaby charakter horyzontalny.

Dla prawidłowego rozwoju komunikacji biznesowej wskazane byłoby wprowadzenie w życie obu rodzajów komunikacji.