Komunikacja pasywna

Komunikacja pasywna to taka, która uniemożliwia osobie wyrażanie swoich opinii, wiedzy lub sugestii. Nie dostarcza konkretnych pomysłów ani jasności. Dzięki jego realizacji ma na celu uniknięcie wszelkiego rodzaju konfrontacji.

Komunikacja pasywna

Komunikacja jest niezbędna dla człowieka. Dzięki niej ludzie mogą wymieniać informacje i rozwiązywać swoje konflikty.

Istnieją różne rodzaje komunikacji, w tym komunikacja pasywna. Charakteryzuje się to unikaniem wchodzenia w spór w przypadku wymiany pewnego rodzaju informacji.

Osoba, która stosuje ten rodzaj komunikacji, nie ujawnia tego, czego chce, zachowuje swoje życzenia lub sugestie, co kończy się ogromnym obciążeniem emocjonalnym.

Komunikacja pasywna powoduje dyskomfort i frustrację, które z czasem narastają. Może wywołać kryzysy osobiste i psychologiczne oraz wzmocnić niską samoocenę.

Zaleca się również zapoznanie się z aktywną komunikacją.

Jakie są główne cechy komunikacji pasywnej?

Oto główne cechy tego rodzaju komunikacji:

  • Uległy język niewerbalny: jeśli chodzi o prowadzenie rozmowy i komunikowanie się, istnieje również język niewerbalny, który jest praktykowany w tym czasie. W komunikacji biernej jest to zwykle język uników, uległości, postawy w tonie obronnym. Osoba unika kontaktu wzrokowego i obniża ton rozmowy.
  • Nieprzekazywanie życzeń: Jedną z głównych cech tego rodzaju komunikacji jest unikanie przekazywania życzeń lub uczuć. Osoby, które przestrzegają tego wzorca komunikacji, nie pokazują tego regularnie.
  • Unikaj konfrontacji: nawet jeśli osoba nie zgadza się z tym, co jest ujawniane, nigdy nie będzie przeciwna. Zawsze będzie się zgadzał, aby uniknąć konfrontacji podczas rozmowy.
  • Przeproś: Nawet jeśli masz rację i aby uniknąć wszelkich sporów, poprosisz o przebaczenie.

Przykład komunikacji pasywnej

W rozmowie kilku osób, w której rozmawiają o polityce, jeden z nich, gdy jest jego kolej, używa niskiego tonu głosu i unika patrzenia innym ludziom w oczy. Jest zgarbiona i cały czas pozostaje zdystansowana.

Zgadza się z resztą, choć w głębi duszy nie podziela wyrażanych przez nich opinii i stara się izolować, gdy tylko pojawia się najmniejsza możliwość. W takim przypadku zastosujesz w praktyce komunikację pasywną.

Ten rodzaj komunikacji jest często używany przez osoby, które mają niską samoocenę i nie cenią siebie zbytnio.

Komunikowanie się w ten sposób nadal generuje większy dyskomfort i sprawia, że ​​osoba przez cały czas unika wyrażania tego, czego naprawdę chce.