Komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna to wymiana wiadomości, a także informacji między dwiema lub większą liczbą osób. W tym celu wykorzystują komunikację werbalną i niewerbalną, aby zapewnić dobre zrozumienie, które pomaga zrozumieć ujawniany komunikat.

Komunikacja interpersonalna

Istoty ludzkie muszą się komunikować, aby się wzajemnie rozumieć i organizować w społeczeństwie.

Komunikacja interpersonalna to sposób, w jaki realizują ten proces komunikacji. Proces, w którym uczucia, dane i informacje są wymieniane.

W tym celu wykorzystują komunikację werbalną i niewerbalną. Kiedy mówimy o komunikacji interpersonalnej, należy zauważyć, że odbywa się ona między dwiema lub więcej osobami. W ten sam sposób musimy wyjaśnić, że komunikacja werbalna to taka, która pojawia się, gdy wydajemy dźwięki w określonym języku, podczas gdy komunikacja niewerbalna odnosi się do tej, która towarzyszy poprzedniej i pojawia się jako konsekwencja ruchu ręce, postawa ciała, a także wszystkie te gesty, które nie mają nic wspólnego z komunikacją werbalną, ustną.

Komunikacja interpersonalna przynosi człowiekowi ogromne korzyści. Ludzie, którzy mają tę umiejętność wysoko rozwiniętą, również lepiej dostosowują się do każdej zmiany, mając jednocześnie bardziej satysfakcjonujące relacje społeczne.

Jakie elementy są zaangażowane w komunikację interpersonalną?

Wśród elementów zaangażowanych w komunikację są to główne:

  • Nadawca i odbiorca: można ich określić jako komunikatorów, ponieważ przez cały czas wymieniają się rolami. Nadawca i odbiorca to dwa istotne elementy. Komunikacja interpersonalna odbywa się między dwiema lub więcej osobami.
  • Wiadomość: to informacje lub dane, które wymieniają. Wiadomości mogą być wymieniane za pomocą komunikacji werbalnej lub niewerbalnej. Celem, tak, jest to, że jest to łatwe do zrozumienia dla obu.
  • Kod : Jest to zestaw elementów, które są łączone zgodnie z określonymi zasadami i które można interpretować semantycznie, co umożliwia wymianę informacji.
  • Kanał: Rozmowa, rozmowa telefoniczna czy wysyłanie wiadomości przez urządzenia mobilne to przykłady kanałów, w których można prowadzić komunikację interpersonalną.
  • Kontekst : Jest to przestrzeń, w której odbywa się akt komunikacyjny. Innymi słowy, zestaw okoliczności, które wpływają zarówno na nadawcę, jak i odbiorcę, a także warunkują interpretację wiadomości.
  • Informacja zwrotna: znana również jako informacja zwrotna. To wymiana opinii i informacji przekazywanych podczas komunikacji interpersonalnej.

Komunikacja interpersonalna jest umiejętnością wysoce wymaganą przez firmy przy poszukiwaniu kandydatów na stanowiska; zazwyczaj stanowiska związane z biznesem i relacjami z klientami.

Można wyróżnić szereg powiązanych umiejętności, które będą sprzyjać komunikacji interpersonalnej.

Umiejętności poprawiające komunikację interpersonalną

Wśród wymaganych umiejętności najbardziej widoczne są poniżej:

  • Aktywne słuchanie : Aktywne słuchanie to bardzo ceniona umiejętność. Jej celem jest zwrócenie uwagi na osobę, która mówi, nie tylko po to, aby jej odpowiedzieć, ale także zrozumieć, co komunikuje.
  • Język ciała: Komunikacja niewerbalna mówi o sobie znacznie więcej niż komunikacja werbalna. Dbanie o postawy, gesty i mimikę podczas rozmowy będzie bardzo pomocne w komunikowaniu się tak, jak sobie tego życzymy.
  • Empatia: Postawienie się na miejscu drugiej osoby i ocena tego, co czuje, pomoże nam lepiej ją zrozumieć. W komunikacji interpersonalnej empatia jest bardzo pomocna, ponieważ nie tylko myśli się o sobie, ale jedna osoba jest w stanie zrozumieć pozycję drugiej.
  • Asertywność: sposób na przedstawienie opinii bez krzywdzenia lub obrażania, ale pokazując uczciwe stanowisko i podkreślając wszystko, co chcesz osiągnąć. Będzie to bardzo pomocne w utrzymaniu optymalnej komunikacji interpersonalnej.