Kapitał początkowy

Kapitał założycielski jest funduszem pieniężnym niezbędnym do rozpoczęcia działalności firmy. Dzięki tym zasobom będziesz mógł nabyć aktywa i przeprowadzić wszystkie obowiązkowe procedury, aby rozpocząć swoją działalność.

Kapitał początkowy

Innymi słowy, kapitał początkowy to taki, za pomocą którego pozyskiwany jest sprzęt i zaplecze niezbędne firmie do rozwoju swojego produktu lub usługi. Ponadto firma musi uzyskać odpowiednie licencje lub zezwolenia.

Kapitał początkowy może mieć dwa rodzaje źródeł, kapitał własny udziałowców lub środki osób trzecich. Te ostatnie można uchwycić, starając się o kredyt bankowy, emitując obligacje, z rządowymi dotacjami, otrzymując wsparcie od aniołów biznesu, a nawet uciekając się do bardziej nowoczesnych narzędzi, takich jak crowdfunding. To ostatnie polega na wykorzystaniu kapitału wielu osób, które wniosły niewielkie składki.

Rodzaje kapitału początkowego

Kapitał początkowy może być dwojakiego rodzaju:

  • Inwestycja początkowa: odpowiada maszynom, urządzeniom, zakładom, licencjom i innym wymaganiom, o których wspomnieliśmy w pierwszych akapitach tego artykułu. Przedsiębiorcy muszą planować takie inwestycje, opracowując budżet i szukając najbardziej efektywnych opcji. Może się na przykład zdarzyć, że dla niektórych pracowników tańsza jest praca z domu i wynajęcie małego biura niż wynajmowanie bardzo dużego zakładu.
  • Kapitał obrotowy: Są to środki, których firma będzie potrzebować do prowadzenia działalności. To znaczy, aby móc stawić czoła krótkoterminowym wydatkom, takim jak płatności na rzecz dostawców i pracowników. Do obliczenia kapitału obrotowego od zobowiązań bieżących odejmuje się aktywa obrotowe.

Główne początkowe nakłady inwestycyjne

Koncentrując się na początkowej inwestycji, Twoje główne wymagania to:

  • Wydatki wstępne: Są to te przed rozpoczęciem działalności firmy i odpowiadają m.in. badaniom rynku, wizytom u potencjalnych dostawców, reklamom.
  • Koszty administracyjne: Odnosi się do kosztów licencji i zezwoleń niezbędnych do otwarcia firmy.
  • Wydatki na aktywa rzeczowe: firma musi nabyć maszyny i sprzęt. Nawet jeśli jest to firma usługowa, pewne zasoby, takie jak komputery, są zawsze wymagane do rozpoczęcia działalności.

Podobnie, jeśli odniesiemy się do kapitału obrotowego, możemy wyróżnić te inne główne elementy:

  • Wydatki ludzkie: Regularne płatności, które muszą być dokonywane na rzecz pracowników firmy.
  • Dostawcy: Płatność za nakłady niezbędne do rozwoju procesów produkcyjnych lub odpowiedniej działalności.
  • Koszty administracyjne: Odnoszą się do pewnych kosztów stałych, aby firma mogła kontynuować działalność, takich jak czynsz za biuro oraz wydatki na wodę i energię elektryczną.