Eurogrupa

Eurogrupa to spotkanie ministrów gospodarki i finansów Unii Europejskiej. Jego celem jest koordynacja polityk gospodarczych państw członkowskich oraz analiza wszystkich zagadnień związanych z euro.

Eurogrupa

W spotkaniach Eurogrupy uczestniczą również Komisarz ds. Gospodarczych i Prezes Europejskiego Banku Centralnego. Na tym forum nadzorowana będzie polityka gospodarcza państw członkowskich Unii Europejskiej, nie zapominając o wszystkim, co ma związek z euro i polityką budżetową.

Funkcje Eurogrupy

Jako organ gospodarczy Unii Europejskiej, Eurogrupa będzie miała następujące uprawnienia:

  • Oceń sytuację gospodarczą w strefie euro i przeanalizuj przyszłość gospodarki europejskiej.
  • Nadzór nad polityką budżetową państw członkowskich Unii Europejskiej.
  • Zbadaj możliwą ekspansję strefy euro, czyli oceń ekspansję liczby krajów, które używają euro jako swojej oficjalnej waluty.
  • Ustal i omów warunki dla tych krajów strefy euro, które potrzebują pomocy finansowej.
  • Praca na rzecz stabilności euro.
  • Badanie sytuacji makroekonomicznej krajów należących do strefy euro.
  • Analiza i debata nad reformami gospodarczymi, które mają zostać przeprowadzone przez państwa Unii Europejskiej.

Jak działa Eurogrupa

Eurogrupa musi spotykać się przynajmniej raz w miesiącu, aby omówić sprawy gospodarcze i monetarne Unii Europejskiej. Spotkania te mają charakter nieformalny, a tematy poruszane na spotkaniach będą poufne.

Wśród uczestników powinni być Ministrowie Gospodarki i Finansów państw członkowskich Unii Europejskiej, Przewodniczący Eurogrupy, Komisarz ds. Gospodarczych oraz Prezes Europejskiego Banku Centralnego. Z drugiej strony Międzynarodowy Fundusz Walutowy może również interweniować na tym spotkaniu, gdy omawiane są sprawy gospodarcze, w które jest zaangażowany.

Po zakończeniu spotkania przewodniczący Eurogrupy informuje o wyniku na konferencji prasowej, choć istnieje również możliwość przedstawienia pisemnego oświadczenia.