Cel ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest to, co polisa ma pokryć. Innymi słowy, jest to to, co ubezpieczyciel planuje zrekompensować odszkodowaniem w przypadku roszczenia.

Cel ubezpieczenia

Innymi słowy, przedmiotem ubezpieczenia jest element, który ma chronić, a jego charakter różni się w zależności od rodzaju polisy, do której się odnosimy.

Ważna jest identyfikacja przedmiotu ubezpieczenia, ponieważ od tego będzie zależeć odszkodowanie, do którego ubezpieczyciel zobowiązuje się w umowie w przypadku roszczenia. Na przykład dom nie ma takiej samej wartości odtworzeniowej jak samochód.

Podobnie przy ustalaniu przedmiotu ubezpieczenia jest jasne, jakie są wyłączenia. Na przykład, jeśli ubezpieczenie od pożaru chroni dom, nie obejmuje to szkód, jakie ubezpieczony może ponieść na swoim zdrowiu z powodu tego samego roszczenia.

Innym sposobem rozumienia przedmiotu ubezpieczenia jest odszkodowanie za szkodę gospodarczą wyrządzoną przez określone zdarzenie. To w ramach umowy podpisanej pomiędzy ubezpieczycielem a jego klientem.

Cel polisy jest tak ważny dla rynku ubezpieczeniowego, że na jego podstawie powstają różne kategorie, w szczególności dwie główne, ubezpieczenia osobowe i majątkowe. Te ostatnie, na przykład, są ubezpieczone od majątku ruchomego lub nieruchomego, który może ponieść ewentualne szkody.

Przykłady przedmiotu ubezpieczenia

Niektóre przykłady przedmiotów ubezpieczeniowych to:

  • W przypadku ubezpieczenia osobowego jest to sama osoba. W ten sposób objęte są różne okoliczności, które mogą mieć na to wpływ, takie jak wypadek, choroba lub bezrobocie.
  • W ubezpieczeniach majątkowych, jak wspomniano powyżej, przedmiotem ochrony jest majątek. Np. w ubezpieczeniach komunikacyjnych byłby to samochód, natomiast w ubezpieczeniach mieszkaniowych byłby to dom.
  • W przypadku polisy OC przedmiot ubezpieczenia odpowiadałyby skutkom niedbalstwa. Może to być np. ubezpieczenie zawodowe, które obejmuje niepowodzenia w wykonywaniu pracy. Błędy te mogą ostatecznie spowodować pozew przeciwko pracownikowi.