14 zasad zarządzania Henri Fayola

14 zasad administracji to zestaw reguł, które Henri Fayol ustanowił, aby proces administracyjny przebiegał jak najefektywniej.

14 zasad zarządzania Henri Fayola

Innymi słowy są to zasady, które pomogą nam właściwie przeprowadzić proces administracyjny. Każda z 14 zasad została opisana w książce zatytułowanej „Administration Industrielle et Générale”. W języku hiszpańskim oznacza to „Administracja przemysłowa i ogólna”.

Aby ułatwić zrozumienie, w Economipedii przygotowaliśmy krótkie podsumowanie.

Zasady zarządzania

14 zasad ustanowionych przez Henri Fayola to:

 1. Podział pracy. Podział pracy polega na rozdrobnieniu zadań niezbędnych do wytworzenia dobra lub usługi. Ten podział pracy opiera się na sile, zdolności do pracy, specjalizacji i charakterze każdej pracy. Poprawia się więc wydajność produkcji.
 2. Autorytet Musi istnieć zasada autorytetu, która utrzymuje, że autorytet jest niezbędny do wykonania zadania. Bez autorytetu wszystko byłoby bałaganem, a praca nie zostałaby wykonana w odpowiedniej jakości i na czas.
 3. Dyscyplina Nie dość, że istnieje autorytet, to dodatkowo zasada dyscypliny nakazuje, aby wszystkie procesy były przestrzegane ze ścisłą dyscypliną. Nie ma sensu wiedzieć o wszystkim, co mamy do zrobienia, jeśli wtedy tego nie zastosujemy. Wszystko zawsze pod wartościami szacunku i edukacji.
 4. Jedność dowodzenia . Pracownik otrzymuje polecenia od jednego przełożonego. Znaczenie tej zasady polega na tym, że jej brak mógłby negatywnie wpłynąć na inne zasady, takie jak autorytet czy dyscyplina.
 5. Jedność kierunku . Działania mają ten sam cel, kieruje nimi ten sam plan i ten sam przełożony.
 6. Podporządkowanie . Cele firmy są ważniejsze niż cele osobiste czy indywidualne. Innymi słowy, cele ogólne są zawsze na pierwszym miejscu.
 7. Wynagrodzenie Chociaż nie ma idealnego systemu płatności, wynagrodzenie jest ważne. Należy znaleźć równowagę między motywowaniem do pracy za dobrą płacą, ale nie nadmierną i odpowiednią do wydajności.
 8. Centralizacja W niektórych przypadkach ważne jest, aby kierownictwo firmy było skoncentrowane, ponieważ poprawia to wyniki. Jednak w innych przypadkach wygodniej jest zdecentralizować i skorzystać z delegowania. Zależy to od rodzaju firmy.
 9. Hierarchia Autorytet biegnie od góry do dołu. Innymi słowy, jest to rodzaj organizacji z organizacją pionową, w której istnieją różne poziomy dowodzenia.
 10. Zamówienie . Zasoby niezbędne do działania firmy muszą znajdować się we właściwym czasie i miejscu.
 11. Słuszność Chociaż w celu zachowania spójności i uzyskania wyników, według Fayola, musimy przestrzegać zasad, takich jak autorytet lub jedność dowodzenia, pracownicy muszą być traktowani tak, jak współpracownicy. Uczciwe i pełne szacunku traktowanie. W firmie mogą być różne poziomy, ale wszyscy ludzie zasługują na taki sam szacunek.
 12. Stabilność personelu . Zgodnie z podziałem pracy ważne jest, aby utrzymać personel długoterminowo. Ciągle zmieniający się personel spowoduje przeszkolenie nowych pracowników i czekanie, aż się przystosują. Ponadto stabilność pracy poprawi produktywność.
 13. Inicjatywa . Każdy może zasugerować pomysły, a te można wycenić. Czworo oczu widzi więcej niż dwoje.
 14. Związek pracowników . Musi być duch zespołowy. Jeśli wszyscy wiosłują w tym samym kierunku, łódź szybciej dopłynie do dobrego portu.

Krytyka zasad administracji

Odkąd Henri Fayol zaproponował te 14 zasad administracji, minęło ponad sto lat. Dlatego wielu ekspertów w dziedzinie zarządzania biznesem i zespołem sugeruje, że niektóre z tych zasad powinny zostać zweryfikowane.

Firmy bardzo się rozwinęły, mają różne struktury, pracownicy mogą pracować w telepracy, fizyczne biura nie są potrzebne itp. Dlatego chociaż te zasady administracji mogą być przydatne w niektórych przypadkach, nie należy ich brać za pewnik.