Data waluty

Datą waluty transakcji finansowej jest dzień, w którym zostanie ona rozliczona, czyli dzień, w którym transakcja ma miejsce. Wszystkie operacje mają datę waluty, zarówno te … Czytaj dalej

Termin płatności

Datą wygaśnięcia jest rok, miesiąc, dzień i termin wypełnienia zobowiązania umownego. Pojęcie daty wygaśnięcia jest często używane w zobowiązaniach umownych, które dotyczą spłaty długów lub … Czytaj dalej

Data ćwiczeń

Data wykonania dotyczy opcji finansowych i odnosi się do dnia, w którym nabywca opcji ma prawo z niej skorzystać. Termin realizacji określają warunki umowy na … Czytaj dalej

Data rozliczenia

Data księgowa to dzień, w którym dokonywany jest zapis księgowy dowolnego rodzaju w dzienniku przedsiębiorstwa. Data ta odzwierciedla datę dokonania wpisu przychodu lub kosztu. Ponadto … Czytaj dalej

Fajolizm

Fajolizm to ramy teoretyczne, które służyły jako podstawa współczesnych nauk administracyjnych. Jej twórcą był inżynier górniczy Henri Fayol. Fayol jest uważany, podobnie jak Frederick Winslow … Czytaj dalej

Faksowanie

Pojęcie faksowania to działanie polegające na wysyłaniu faksów na wiele sposobów, między innymi w celu komunikowania ofert, reklam, wiadomości, oficjalnych ogłoszeń. Faks to dokument wysyłany … Czytaj dalej

Fazy ​​prania pieniędzy

Pranie brudnych pieniędzy składa się z trzech odrębnych faz: umieszczania, ukrywania i integracji. Fazy ​​te mogą być prowadzone łącznie lub oddzielnie. Jednak zazwyczaj będą wykonywane … Czytaj dalej

FAO

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) jest organem zależnym od ONZ, którego celem jest położenie kresu głodowi na świecie oraz praca na rzecz … Czytaj dalej

Fannie Mae (FNMA)

Fannie Mae jest amerykańską instytucją hipoteczną odpowiedzialną za gwarantowanie przystępnych cenowo i gwarantowanych pożyczek w celu ułatwienia dostępu do własności domu w Stanach Zjednoczonych. Oficjalnie … Czytaj dalej

Biuro rodzinne

Family office to prywatna firma stworzona z myślą o zarządzaniu rodzinnym majątkiem i zapewnieniu jego ciągłości w czasie. Wyobraźmy sobie rodzinę, która inwestuje między innymi … Czytaj dalej

Brak płynności

Brak płynności występuje wtedy, gdy firma lub osoba fizyczna nie ma możliwości wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych. Jest to dość powszechna sytuacja, która prowadzi … Czytaj dalej