Federale fondsen tarief

De federal funds rate is de rente waartegen bankinstellingen ’s nachts federale fondsen wisselen. Federale fondsen zijn de tegoeden van bankinstellingen in de Federal Reserve. … Lees meer

Valutadatum:

De valutadatum van een financiële transactie is de datum waarop deze zal worden afgewikkeld, dat wil zeggen de datum waarop de transactie plaatsvindt. Alle transacties … Lees meer

Opleveringsdatum

De vervaldatum is het jaar, de maand, de dag en de tijdslimiet om een ​​contractuele verplichting na te komen. Het begrip vervaldatum wordt vaak gebruikt … Lees meer

Oefendatum

De uitoefendatum heeft betrekking op financiële opties en verwijst naar de dag waarop de optiekoper het recht heeft deze uit te oefenen. De uitoefendatum is … Lees meer

Boekhouddatum

De boekingsdatum is de datum waarop een boeking van welke aard dan ook wordt gemaakt in het journaal van een bedrijf. Deze datum geeft aan … Lees meer

fayolisme

Fayolisme is een theoretisch kader dat als basis heeft gediend voor de hedendaagse bestuurswetenschappen. De maker ervan was de mijningenieur Henri Fayol. Fayol wordt, net … Lees meer

Faxen

Het concept van faxen is de actie waarbij faxen op meerdere manieren worden verzonden om onder andere aanbiedingen, advertenties, berichten en officiële aankondigingen te communiceren. … Lees meer

Fasen van witwassen

Het witwassen van geld bestaat uit drie verschillende fasen: plaatsing, verzwijging en integratie. Deze fasen kunnen gezamenlijk of afzonderlijk worden uitgevoerd. Ze zullen echter meestal … Lees meer

FAO

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) is een orgaan dat afhankelijk is van de VN en dat tot doel heeft een einde … Lees meer

Fannie Mae (FNMA)

Fannie Mae is een Amerikaanse hypotheekinstelling die verantwoordelijk is voor het garanderen van betaalbare en gegarandeerde leningen, om de toegang tot eigenwoningbezit in de Verenigde … Lees meer

Familiekantoor

Een family office is een besloten vennootschap die is opgericht met de bedoeling het vermogen van een familie te beheren en de continuïteit ervan in … Lees meer