Wisselkosten

Wijzigingskosten of wijzigingskosten zijn de kosten waarmee de consument wordt geconfronteerd bij het veranderen van een product, leverancier of merk.

Wisselkosten

Overstapkosten zijn niet alleen geldelijk, er zijn ook psychologische, inspannings- en tijdkosten. Ze kunnen zich in verschillende vormen manifesteren, zoals: annuleringsboetes, de noodzaak om een ​​nieuw product of nieuwe technologie te leren gebruiken, het risico lopen dat de normale bedrijfsvoering wordt onderbroken of het risico dat de wijziging ons niet tevreden stelt.

Deze kosten kunnen dus op natuurlijke wijze voortkomen uit het veranderingsproces of kunstmatig worden gegenereerd door bedrijven. De tijd die nodig is om een ​​alternatieve leverancier te vinden, is bijvoorbeeld een kost van het veranderingsproces. Aan de andere kant kunnen contracten die hoge boetes opleggen voor het beëindigen van de dienst kunstmatige kosten zijn die de verandering van aanbieder willen ontmoedigen.

Soorten ruilkosten

Onder de soorten kosten die er zijn, is het de moeite waard om te benadrukken:

  • Zoekkosten: tijd die de consument moet besteden aan het vinden van een goede vervanger.
  • Sancties: sommige contracten leggen boetes op voor het beëindigen van de dienst.
  • Leerkosten: de tijd die geïnvesteerd moet worden om het nieuwe product of de nieuwe dienst te leren gebruiken.
  • Apparatuurkosten: de kosten van aanschaf van nieuwe apparatuur die nodig is om het nieuwe product of de nieuwe dienst te gebruiken.
  • Installatiekosten: de kosten om het nieuwe product, de nieuwe technologie of dienst te laten installeren.

Voorbeeld overstapkosten

Voordat nummerportabiliteit bestond, waardoor gebruikers van mobiele telefoons hun nummer konden behouden bij het overstappen van aanbieder, hadden consumenten te maken met hoge overstapkosten.

Zo werden consumenten bijvoorbeeld, naast de kosten van het zoeken en leren gebruiken van een nieuw apparaat, geconfronteerd met de kosten van het moeten informeren van al hun vrienden, collega’s en familie over het nieuwe toegewezen nummer. Bovendien, geconfronteerd met de mogelijkheid om belangrijke oproepen te missen (bijvoorbeeld van vacatures of officiële instanties), gaven veel consumenten er de voorkeur aan niet van provider te veranderen.