Wereld Intellectuele Eigendomsorganisatie (WIPO)

De World Intellectual Property Organization (WIPO) is een in de Verenigde Naties (VN) geïntegreerd orgaan om de bescherming van industriële en intellectuele eigendom te garanderen.

Wereld Intellectuele Eigendomsorganisatie (WIPO)

De World Intellectual Property Organization werd opgericht in 1967 in Genève, Zwitserland. Een van zijn doelstellingen is de implementatie van een protocol voor intellectueel eigendom op internationaal niveau. Dit mechanisme moet gunstig en functioneel zijn voor alle landen die deel uitmaken van deze organisatie.

De ondersteuning en bescherming van intellectueel eigendom speelt een fundamentele rol in de ontwikkeling van economie en wetenschap. Bovendien stimuleert het ook de creatie van culturele stukken zoals bibliografische werken of muziek.

In die zin bestaat de WIPO uit 193 lidstaten. Onder hen kunnen de volgende worden benadrukt:

 • Duitsland.
 • VS.
 • Indië.
 • China.
 • Japan.
 • Colombia.
 • Mexico.
 • Kalkoen.

Doelstellingen van de World Intellectual Property Organization

Een van de doelstellingen die we van de World Property Organization kunnen benadrukken, zijn de volgende:

 • Bied de lidstaten een infrastructuur om de intellectuele eigendomssystemen van elk land compatibel te maken.
 • Werk samen met landen om alle voordelen van een solide, stabiel en veilig systeem voor intellectueel eigendom te vergroten.
 • De informatiestroom tussen landen vergemakkelijken om de bescherming van intellectueel eigendom in alle lidstaten te garanderen.
 • Zorg voor de nodige kennis om een ​​functioneel intellectueel eigendomssysteem op te zetten.

Structuur van de World Intellectual Property Organization

Wat de structuur betreft, kunnen we het als volgt onderscheiden:

 • Bestuursorganen: Zij zijn verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen binnen de organisatie.
  • Algemene Vergadering van de WIPO en de vergaderingen van de lidstaten van elke Unie.
  • Het Coördinatiecomité van de WIPO.
  • WIPO-conferentie.
 • Vaste commissies: De verschillende bestuursorganen kunnen commissies instellen, afhankelijk van de behoeften van elke omstandigheid.
  • Programma en Budget (PBC).
  • Ontwikkeling en Intellectuele Eigendom (CDIP).
  • Intergouvernementeel inzake intellectuele eigendom en genetische bronnen, traditionele kennis en folklore (CIG).
  • Adviseur Handhaving (ACE).
  • Octrooirecht (VCP).
  • Merkenrecht, industriële modellen en geografische aanduidingen (SCT).
  • Auteursrechten en naburige rechten (SCCR).
  • WIPO technische normen (CWS).

Verdragen beheerd door de World Intellectual Property Organization

WIPO is verantwoordelijk voor het beheer van 26 verdragen geconcentreerd in drie grote groepen:

 • Bescherming van Intellectuele Eigendom: In deze verdragen is onder meer afgesproken hoe industriële eigendom in verschillende sectoren kan worden beschermd.
  • Verdrag van Peking inzake audiovisuele uitvoeringen – 2012. In werking getreden in 2020.
  • Berner Conventie – 1886.
  • Verdrag van Brussel – 1974.
  • Overeenkomst van Madrid – 1891.
  • Verdrag van Marrakesh – 2013.
  • Verdrag van Nairobi – 1981.
  • Verdrag van Parijs – 1883.
  • Octrooirechtverdrag – 2000.
  • Conventie over fonogrammen – 1971.
  • Verdrag van Rome – 1961.
  • Verdrag van Singapore – 2006.
  • Verdrag inzake merkenrecht – 1994.
  • Verdrag van Washington – 1989.
  • WIPO Copyright Verdrag – 2002.
  • WIPO-verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen – 1996.
 • Registratie: De verschillende registratiemodaliteiten worden overeengekomen, afhankelijk van het type informatie dat moet worden beschermd.
  • Verdrag van Boedapest – 1977.
  • Het Haags Akkoord – 1925.
  • Overeenkomst van Lissabon – 1958. In werking getreden in 1966.
  • Overeenkomst en Protocol van Madrid – 1891.
  • Octrooisamenwerkingsverdrag (PCT) – 1970.
 • Classificatie: de landen die zich aan dit soort overeenkomsten hebben gehouden, stellen de protocollen op om elk van de registers te classificeren.
  • Locarno-arrangement – 1968.
  • Overeenkomst van Nice – 1957.
  • Overeenkomst van Straatsburg – 1971.
  • Overeenkomst van Wenen – 1973.

Ten slotte is de Conventie van de World Intellectual Property Organization het constituerende instrument van de instelling. Het werd in 1967 in Stockholm ondertekend en trad in 1970 in werking.

Kortom, de World Intellectual Property Organization is een instelling die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de lidstaten om de bescherming van industriële en intellectuele eigendom te garanderen en te vergemakkelijken.