Wereld Douane Organisatie (WDO)

De Wereld Douane Organisatie (WDO) is een internationale organisatie die haar lidstaten ondersteunt in douanezaken.

Wereld Douane Organisatie (WDO)

Daarnaast draagt ​​de Werelddouaneorganisatie bij aan hun samenwerking en communicatie om de efficiëntie van de douanecontrole te verbeteren.

Deze organisatie werd in 1952 opgericht door de dertien leden van het Comité voor Europese Economische Samenwerking. Destijds heette hij de Internationale Douaneraad. Later, met de toevoeging van meer leden, neemt het de huidige naam aan vanwege zijn wereldwijde karakter.

Organisatiestructuur

Het hoogste orgaan van de WDO is de Raad. Deze is belast met de administratie en de vervulling van de missie van de organisatie. Evenzo blijft het operationeel via een systeem van comités en een secretariaat.

Deze commissies zijn de volgende:

  • Beleid.
  • Financiën.
  • Vast technicus, waaronder de subcommissie ICT.
  • Strijd tegen fraude.
  • Geharmoniseerd systeem, inclusief de geharmoniseerde systeembeoordelingssubcommissie en de wetenschappelijke subcommissie.
  • Douane taxateur.
  • Technicus op oorsprongsregels.

Doelstellingen van de WCO

Het hoofddoel van deze organisatie is het bevorderen van het stroomlijnen van douaneprocessen. Dit met als uiteindelijk doel de internationale handel onder haar leden te stimuleren. Ten eerste stelt het gestandaardiseerde praktijken vast voor de harmonisatie van processen. Deze praktijken stroomlijnen de doorvoer van goederen en mensen door de douane en voorkomen congestie. Ten tweede verbetert het de samenwerking tussen zijn leden om wetten te harmoniseren en misdaden en overtredingen te voorkomen. Ten derde houdt het zijn leden op de hoogte van de meest effectieve praktijken in het licht van de evolutie van de handel en nieuwe technologieën.

In die zin probeert deze multilaterale organisatie met deze drie punten als missie oneerlijke praktijken te vermijden en de handelsstroom te vergroten. Zonder deze aanbevelingen wordt internationale handel moeilijk door het ontbreken van gestandaardiseerde instrumenten. Daarnaast dient het ter versterking van de samenwerking als gespreksmiddel voor gezamenlijke besluitvorming.

Opgemerkt moet worden dat de WDO gezamenlijke werkprogramma’s heeft met de Wereldhandelsorganisatie (WTO), die beide tot doel hebben deze doelstellingen te bereiken.

Financiering van de WCO

De oprichtingsovereenkomst van de voormalige Internationale Douaneraad bepaalt dat elk lid een jaarlijkse bijdrage moet betalen. Daarom komt financiering, net als andere multilaterale organisaties, uit lidmaatschap.

Deze bijdragen worden vastgesteld door de Raad, als hoogste bestuursorgaan. Het document bepaalt ook dat de leden de kosten moeten dragen die de delegatie zelf aan de Raad maakt.