vrijhaven

Een vrijhaven in de economie is een locatie die de in- en uitgang van goederen en mensen beheert onder minder strikte wettelijke controle. Dit in vergelijking met andere maritieme of luchtterminals in hetzelfde land waar u zich bevindt.

vrijhaven

Dat wil zeggen, in een vrijhaven (ook wel vrijhaven genoemd) wordt de uitwisseling en het vervoer van goederen en diensten gefaciliteerd. Zo wordt een bijzonder wettelijk kader gecreëerd waarin onder meer lagere belastingen op invoer in genoemd gebied worden ingevoerd.

Dit zijn veelal ruimtes waarin ruimte is voor een groot aantal economische operaties. Deze variëren van warehousing tot de distributie van goederen.

De wildgroei van dit type zone begon in de eerste helft van de 20e eeuw, tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Op zijn beurt deed het fenomeen zich vooral voor in havens van Europese landen.

Verschillende factoren hebben bijgedragen aan de vermenigvuldiging van deze speciale terminals. We verwijzen bijvoorbeeld naar business development en het verbeteren van communicatie en transport. Daarnaast is er een wens van bedrijven over de hele wereld om zich open te stellen voor export en import.

Opmerkelijke kenmerken van een vrijhaven

De belangrijkste kenmerken van een vrije poort zijn de volgende:

  • De verordening voorziet in een reeks belastingvoordelen voor bepaalde producten of commerciële deelnemers, waarbij in sommige gevallen zelfs de afschaffing van tarieven wordt bereikt.
  • De oprichting ervan kan een vorm van aanmoediging zijn door een bepaalde regering. Op deze manier probeert het een groter handelsvolume naar een specifiek geografisch gebied aan te trekken. Zo wordt gestreefd naar ontwikkeling voor de bevolking en het creëren van werkgelegenheid in de haven en omgeving.
  • Een veelheid aan bedrijven en regelgevende instanties komt samen. Om deze reden is het noodzakelijk om te genieten van een groot stuk grond en mogelijkheden voor de overdracht en opslag van goederen.
  • Ze hebben vaak gedifferentieerde douanekosten (zoals we hierboven vermeldden).
  • Dit zijn afgesloten ruimtes en worden gecontroleerd door de autoriteiten door middel van strikte toegangscontroles.

Voorbeeld van vrije poort

Over het algemeen vallen internationale luchthavens in de categorie vrijhaven. Dit omdat ze meestal een ruimte hebben waar belastingvrije transacties kunnen worden uitgevoerd. Evenzo zijn grote zeehavens vaak in deze classificatie.

In Spanje bijvoorbeeld is de haven van Barcelona van bijzonder historisch belang als vrij- of vrijhaven. Deze voorwaarde bestaat zelfs sinds de vorige eeuw, en lang vóór de globaliseringstrend die de wereld sindsdien heeft doorgemaakt.