Voorraadketenbeheer

Supply chain management verwijst naar het nemen van beslissingen over het ontwerp, de planning en de werking van de supply chain. Al deze acties zijn bepalend om een ​​bedrijf te laten slagen of mislukken.

Voorraadketenbeheer

Met andere woorden, het beheer van de toeleveringsketen verwijst naar het beheer van deze keten, die fundamenteel is voor de winstgevendheid van het bedrijf.

Efficiënt supply chain management vereist het nemen van goede beslissingen. Daarom is het noodzakelijk om over een grote hoeveelheid informatie te beschikken. Dit, zodat het bedrijf eerst de componenten en grondstoffen op de best mogelijke manier kan integreren en coördineren om de goederen en diensten te produceren die het verkoopt, die efficiënt aan klanten moeten worden geleverd.

Een correcte administratie van de supply chain kan ongetwijfeld een onderscheidend element worden voor een bedrijf. Het kan ook een bepalende factor zijn bij het toepassen van zowel uw bedrijfs- als marketingstrategieën. Bovendien draagt ​​het bij aan een betere werking van de supply chain en een betere winstgevendheid.

Functies voor supply chain management

Supply chain management moet niet worden verward met eenvoudige materialen en productiecontrole.

De belangrijkste kenmerken van supply chain management zijn:

1. Beschouw de supply chain als één geheel

Ten eerste ziet supply chain management de keten als één geheel. Om die reden verdeelt en delegeert het geen verantwoordelijkheden tussen de verschillende functionele gebieden van de toeleveringsketen, zoals inkoop, productie, distributie en verkoop.

2. Vereist het nemen van strategische beslissingen

Ten tweede vereist supply chain management het nemen van strategische beslissingen voor het leveringsproces. Adequate levering wordt het hoofddoel van alle betrokken gebieden in de keten. Tegelijkertijd is deze doelstelling strategisch zeer belangrijk, aangezien ze een grote impact heeft op de algemene kosten en het marktaandeel van de onderneming.

3. Ander perspectief op voorraden

Ten derde hanteert supply chain management een andere benadering van voorraden. Omdat het om inventaris gaat als laatste redmiddel om ketenbalans te bereiken. Maar het gaat niet vanaf het begin naar de voorraden.

4. Supply chain-systeembenadering

Ten slotte ligt de focus van het supply chain-systeem op volledige systeemintegratie. Hij is niet alleen geïnteresseerd in het onderlinge verband tussen de bij het systeem betrokken gebieden, maar ook in de goede integratie ervan.

Supply Chain Management 1
Voorraadketenbeheer
Kenmerken

Fasen van supply chain management

De belangrijkste fasen die supply chain management doorloopt zijn de volgende:

1. Ontwerp

In principe moet je de strategie ontwerpen of overwegen die in de supply chain wordt gebruikt. De onderneming moet beslissen hoe haar structuur op middellange en lange termijn zal zijn. Evenzo hoe de keten wordt ingericht, hoe de middelen worden verdeeld en welke processen moeten worden uitgevoerd.

Uiteraard moeten ontwerpbeslissingen in overeenstemming zijn met de strategische doelstellingen van het bedrijf. Dit zal helpen het niveau van winstgevendheid te verhogen. Deze beslissingen zullen voor de lange termijn moeten worden genomen. Dit omdat aanpassingen op korte termijn erg duur kunnen zijn. Bij deze beslissingen moet uiteraard rekening worden gehouden met de onzekere omstandigheden waarin de markt opereert.

De belangrijkste beslissingen zijn:

  • De functies van de keten intern uitvoeren of uitbesteden.
  • Lokaliseer en bepaal de capaciteiten van de faciliteiten voor opslag en productie.
  • Transport systemen.
  • Verzend- en distributieroutes.
  • Informatie en technologische systemen.

2. Plannen

Over het algemeen is de periode die voor de planning in aanmerking wordt genomen, van een kwartaal tot een jaar. Voor de besluitvorming begin je eerst met een prognose van de vraag die je voor het volgende jaar verwacht te hebben. Vervolgens wordt bepaald welke markten worden bediend en vanuit welke punten deze worden bevoorraad. Evenzo de productiecapaciteit en het voorraadbeleid dat zal worden gebruikt.

Natuurlijk zal het altijd nodig zijn om rekening te houden met de beperkingen waarmee u wordt geconfronteerd. Om het planningsproces uit te voeren, wordt er altijd naar gestreefd om middelen en prestaties te optimaliseren om de winst te maximaliseren. Ook moeten de parameters worden vastgesteld waarbinnen de supply chain gedurende een bepaalde periode moet opereren.

3. Bediening:

De werking van de keten verloopt in twee fasen:

  • Ontwikkeling: Hier wordt de relatie gelegd met de leveranciers van de grondstoffen die nodig zijn om het product te produceren. Na het kiezen van de aanbieders worden de verzend-, bezorg- en betaalmethoden gedefinieerd.
  • Productie : het product is gemaakt, getest, verpakt en gepland voor levering.

Het doel van de toeleveringsketen is inderdaad om op de best mogelijke manier aan de markt- of klantorders te voldoen. Wekelijkse of dagelijkse perioden worden als referentie genomen. In deze fase verdeelt het bedrijf de voorraad of productie over de verschillende orders. Daarom moeten er data worden vastgesteld waarop elke bestelling moet zijn voltooid.

Daarnaast worden magazijnassortimentslijsten gemaakt, waarbij elke order wordt toegewezen aan een transporttype en verzendmethode. Tevens het opstellen van leveringsschema’s. Omdat deze beslissingen op kortere termijn worden genomen, wordt de onzekerheid verminderd en worden de prestaties geoptimaliseerd.

Supply Chain Management 2
Voorraadketenbeheer
Fasen

Concluderend kan worden gesteld dat supply chain management van vitaal belang is voor de prestaties en het genereren van winst voor het bedrijf. Supply chain management omvat fundamenteel het nemen van strategische beslissingen over het ontwerp, de planning en de werking van de keten.