Verzekerd kapitaal

Het verzekerde kapitaal, op het gebied van verzekeringen, is de maximale vergoeding in geval van schade. Dit bedrag vloeit voort uit de overeenkomst tussen de verzekeringsmaatschappij en haar opdrachtgever.

Verzekerd kapitaal

De berekening van het verzekerd kapitaal verschilt per type polis. Als de bescherming bijvoorbeeld tegen brand is, wordt de geschatte waarde van de objecten die profiteren van de dekking als referentie genomen.

Ook bij levensverzekeringen gelden andere overwegingen voor het verzekerd kapitaal. We verwijzen bijvoorbeeld naar het loon van de aannemer, uitstaande hypotheekschulden en het bestaan ​​van ongezonde gewoontes die de levensverwachting van de persoon aantasten.

Opgemerkt moet worden dat het verzekerde kapitaal als basis dient voor de schatting van de polispremie. Bovendien moet het in het contract worden opgenomen.

Gedekt kapitaal en rente

Er dient zoveel mogelijk een match te zijn tussen de hoofdsom en het verzekerde belang. Dit laatste is de economische waarde die wordt beïnvloed door het optreden van een risico.

Als een actief wordt beschermd, wordt het verzekerde belang geschat na het verlies. Hiervoor wordt een taxatie uitgevoerd.

Anders wordt, indien het een levensverzekering betreft, het verzekerde belang ‘a priori’ bepaald bij het opmaken van het contract.

Oververzekerd en onderverzekerd

Als het verzekerd vermogen groter is dan het verzekerde belang, is er sprake van oververzekering. Met andere woorden, het limietbedrag van de dekking is hoger dan de taxatie van de schade. De verzekeraar keert dus niet de maximale vergoeding uit, maar tot het bedrag waarmee de schade hersteld kan worden.

Integendeel, als het verzekerd kapitaal lager is dan de verzekerde rente, is er sprake van een onderverzekeringssituatie. Dat laatste kan bijvoorbeeld gebeuren als een kunstwerk van $ 2.000 wordt gedekt voor $ 1.000. Dus als er een claim wordt ingediend en de schade is US $ 1.000, dan vergoedt de verzekeraar US $ 500 naar evenredigheid, dat wil zeggen 50% van de ‘grenswaarde’.