Verticale communicatie

Verticale communicatie is datgene wat wordt gegenereerd tussen ondergeschikte werknemers en hogere functies binnen de zakelijke omgeving. Het kan zich stijgend of dalend ontwikkelen .

Verticale communicatie

Verticale communicatie is een sterk aanbevolen type communicatie om in bedrijven te implementeren. Het is er een die optreedt tussen ondergeschikten en meerderen in een stijgende of dalende manier.

Wat opvalt in dit communicatieproces is dat het altijd tussen leden van een organisatie plaatsvindt, maar met een andere hiërarchie.

Bij deze vorm van communicatie is het de bedoeling dat er een goede wil is onder alle leden van het bedrijf om informatie of gegevens te delen.

Soorten verticale communicatie

Twee soorten verticale communicatie vallen op:

  • Neerwaartse verticale communicatie : Deze communicatie is afkomstig van senior managers. Het wordt gebruikt om informatie door te geven aan werknemers op een lager of gemiddeld niveau.
  • Oplopende verticale communicatie: Het komt voort uit de werknemers die zich in het lagere niveau van het bedrijf bevinden. Het doel van deze communicatie is om het standpunt van de werknemers of de behoefte aan meer informatie over de taken die ze uitvoeren, onder meer te tonen.

Waar is verticale communicatie voor?

Dit type communicatie dient om een ​​overdracht van informatie tussen ondergeschikten en hogere functies tot stand te brengen om een ​​beter begrip te krijgen en de werkomgeving van het bedrijf te verbeteren.

Het zijn vaak de afdelingen op een hoger niveau die de normen, communicatie of gegevens vaststellen die zijn gericht op werknemers op een lager niveau.

Dit kan communicatieproblemen en een slechte aanleg veroorzaken bij het uitvoeren van de vastgestelde taken, omdat de werknemers niet de macht hebben om hun opmerkingen of wensen te uiten.

Voorbeeld verticale communicatie

Als de senior managers van een bedrijf besluiten om een ​​wijziging in hun beleid en doelen te bereiken, moeten ze dit communiceren aan de lagere afdelingen zodat deze informatie bekend is.

Als de werknemers die deze functies bekleden hun mening of suggesties kunnen uiten en er tussen allen verticale communicatie wordt gegenereerd, kan worden gezegd dat dit effectief is voor het bedrijf. Naast dat iedereen op de hoogte is en op de hoogte is van de nieuwe veranderingen die de organisatie zelf wil doorvoeren.

Verticale communicatie is niet iets dat in een paar seconden met succes wordt bereikt, maar het bedrijf moet er zelf op inzetten.

Een bedrijf dat wil weten wat zijn werknemers denken en meer wil weten over zijn werknemers, zal dit in de praktijk brengen. Echter, de bedrijven die neigen naar het mandaat van alleen de topposities, zullen deze optie afwijzen.

Het is belangrijk om effectieve communicatie binnen het bedrijf te waarderen en richtlijnen te implementeren om goed leiderschap te genereren.