Verschil tussen staat en natie

Het belangrijkste verschil tussen staat en natie is dat de eerste verwijst naar de politieke organisatie van een bepaald territorium, terwijl de tweede, de natie, verwijst naar de groep mensen die datzelfde territorium vormt.

Verschil tussen staat en natie

Deze twee concepten kunnen erg verwarrend zijn, op elkaar lijken en tot misverstanden leiden. In feite horen we ze vaak en worden ze als synoniemen gebruikt. Om deze reden is het handig om op de verschillen tussen hen te wijzen.

Maar vooraf moeten we de kenmerken van elk van de twee concepten definiëren en aanwijzen. Laten we zien!

Wat is een staat?

Een staat is een vorm van politieke organisatie die bestuurlijke en soevereine macht heeft over een bepaald geografisch gebied. Daarom heeft het de mogelijkheid om wetten en regels te dicteren die verplicht zijn voor de rest van de burgerij.

In de Verenigde Staten, waar de democratie redelijk solide is, kan het de wettigheid die het zelf heeft gedicteerd niet negeren, hoewel het is geconfigureerd als een superieure organisatie.

De staat heeft drie constituerende elementen die inherent zijn aan de staat: bevolking, grondgebied en regering.

Kenmerken van een staat

Een staat heeft over het algemeen de volgende kenmerken:

 • Het is tijdloos.
 • Het is een politieke en bestuurlijke organisatie.
 • Het is gebouwd op een bepaalde bevolking en territorium.
 • De regering is verantwoordelijk voor haar richting.
 • Het is een rechtssubject en heeft nationale en internationale rechten en plichten.
 • Het heeft drie bevoegdheden: wetgevend, uitvoerend en gerechtelijk.

Wat is een natie?

Een natie is van haar kant een groep mensen die een reeks gemeenschappelijke elementen delen, zoals geschiedenis, taal, grondgebied, cultuur of etniciteit. Over het algemeen zijn ze gegroepeerd en vormen ze een staat of regio, en vertegenwoordigen ze zo hun soevereiniteit.

Politicologie heeft of heeft twee definities van natie, afhankelijk van hoe het is samengesteld. De Franse traditie schrijft voor dat de natie bestaat uit al die mensen die de intentie uitdrukken om in dezelfde gemeenschap te leven, ook al hebben ze verschillen. Aan de andere kant bevestigt de Duitse traditie dat de natie de groep mensen is die tal van kenmerken gemeen hebben, hoewel ze zich daar niet van bewust zijn.

Het is ook noodzakelijk om te definiëren wat de culturele natie is.

In die zin hebben we het over wanneer een staat is gebouwd door de vereniging van mensen die deze kenmerken en gedeelde gevoelens hebben. Als voorbeeld hebben we de nationalistische bewegingen, die staten hebben gecreëerd of onafhankelijk zijn geworden van anderen.

Belangrijkste verschillen tussen staat en natie

Het belangrijkste verschil tussen beide concepten is daarom dat als we het over de staat hebben, we het hebben over het hele land, maar dan vanuit politiek, organisatorisch en institutioneel oogpunt. We verwijzen naar de politieke inhoud ervan.

Wanneer we echter over een natie spreken, verwijzen we naar mensen, naar de ‘ziel’ waaruit de organisatiestructuur bestaat. De natie wordt gedefinieerd als een groep individuen die tradities, cultuur, taal of geschiedenis delen. Hoewel het ook kan bestaan ​​uit mensen die deze eigenschappen niet delen, maar hun wil om samen te leven uitdrukken.

Andere verschillen zijn de volgende:

 • Staten creëren wetten en regels die verplicht zijn, naties niet, hoewel ze ongeschreven tradities, gebruiken en regels hebben.
 • Niet alle naties hebben een staat. Ze kunnen andere territoriale entiteiten vormen, zoals gemeenschappen, regio’s of dorpen.
 • De staat is gebaseerd op een of meerdere naties, de natie hoeft niet in een staat te worden gearticuleerd.
 • De staat is een politiek concept, terwijl de natie historisch en sociologisch is.
 • Staten zijn kunstmatige constructies, terwijl landen die de Franse traditie volgen dat niet zijn.