Verschil tussen de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve (ECB-FED)

De Europese Centrale Bank (ECB) en de Federal Reserve (FED) zijn de twee grootste centrale banken ter wereld. De functies van beide banken zijn vergelijkbaar. Hun verschillen zijn echter gigantisch, te beginnen met de monetaire beleidsdoelstellingen van elke bank.

Verschil tussen de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve (ECB-FED)

Het beleid van de ECB en de Fed heeft gevolgen voor bijna 700 miljoen mensen in de meest ontwikkelde landen ter wereld en hun valuta’s zijn een wereldreferentie.

We gaan een analyse maken van de verschillen tussen beide centrale banken en hun monetair beleid, we beginnen met het analyseren van de structuur van hun organisatie als monetaire instelling, gevolgd door de monetaire beleidsdoelstellingen, de gebruikte strategie en tot slot, de uitgevoerde instrumentatie om de doelstellingen te beheersen waarvoor deze is ontworpen. Hiervoor zijn verschillende vergelijkende tabellen opgesteld zodat een uitgebreide analyse kan worden uitgevoerd, zodat de lezer alle gepresenteerde informatie beter kan begrijpen.

De Europese Centrale Bank en de Federal Reserve

De Europese Centrale Bank is de centrale bank van de Europese eenheidsmunt, de euro. Op 1 januari 1999 brak een nieuw tijdperk aan met de invoering van de eenheidsmunt. Sinds de oprichting is het de op één na grootste valuta in economische termen geworden, na de dollar van de Verenigde Staten van Amerika. De belangrijkste functie van de ECB is het handhaven van de koopkracht van de eenheidsmunt en daarmee de prijsstabiliteit in de eurozone. De ECB controleert de geldhoeveelheid en de prijsontwikkeling.

De Federal Reserve is de centrale bank van de Verenigde Staten sinds het jaar dat het werd opgericht door het Congres in 1913, met als doel het land een veiliger, flexibeler en stabieler monetair en financieel systeem te bieden. Vandaag wordt dit doel verwezenlijkt via vier domeinen (RAAD VAN GOUVERNEURS VAN HET FEDERALE RESERVESYSTEEM: « Doelstellingen en functies «):

  1. Het voeren van het monetaire beleid van het land dat de monetaire en kredietvoorwaarden in de economie beïnvloedt met als doel het bereiken van duurzame economische groei met volledige werkgelegenheid, prijsstabiliteit en een gematigde langetermijnrente.
  2. Toezicht houden op en reguleren van bankinstellingen om de veiligheid en soliditeit van het banksysteem en het financiële systeem te garanderen en om de kredietrechten van consumenten te beschermen.
  3. Behoud de stabiliteit van het financiële systeem en beperk het systeemrisico dat zich op de financiële markten kan voordoen.
  4. Financiële diensten verlenen aan de Amerikaanse overheid, bewaarinstellingen en buitenlandse officiële instellingen, die een belangrijke rol spelen in het betalingssysteem van het land.

Als monetaire instelling zijn beide centrale banken op een vergelijkbare manier gestructureerd, hoewel de instrumentatie is gedecentraliseerd in de Nationale Centrale Banken (BCN’s) in het geval van de ECB en gecentraliseerd in de Raad van Gouverneurs en het Federal Open Market Committee (FOMC) in het geval van de Fed.

Het meest opvallende verschil met betrekking tot de vergelijking van beide monetaire beleidsmaatregelen ligt in de doelstellingen die elke centrale bank nastreeft en die haar manier van handelen echt bepalen. De Europese Centrale Bank heeft maar één doel, en dat is prijsstabiliteit, en stelt deze kwantitatief vast op 2 procent. Het is een primaire doelstelling boven de gedeelde doelstellingen van het Federal Reserve System. Nauw verbonden met het bovenstaande, vertoont de monetaire-beleidsstrategie ook duidelijke verschillen. Terwijl de ECB het duidelijk heeft gedefinieerd door het uiteindelijke doel in kwantitatieve termen te definiëren en gebaseerd op twee pijlers, vertrouwt de Federal Reserve op een groot aantal indicatoren die haar strategie bepalen, zichtbaar niet afgebakend.

1
2
3

4
5
6