Verschil tussen boekhouding en financiën

Het verschil tussen boekhouding en financiën is een hiërarchische aangelegenheid. Terwijl boekhouding verantwoordelijk is voor het verzamelen van economische gegevens, richt financiën zich op het nemen van beslissingen op basis daarvan.

Verschil tussen boekhouding en financiën

Hoewel deze concepten in de omgangstaal door elkaar worden gebruikt, beschouwt de economische theorie elk van hen als onafhankelijke onderwerpen.

Beide disciplines moeten echter consequent worden ingezet, zodat financieel voordelige projecten en investeringen mogelijk zijn.

Ze moeten worden ondersteund door geverifieerde gegevens en boekhoudkundige argumenten.

Verschil tussen boekhouding en financiën qua aanpak

De aard van beide economische velden bepaalt het belangrijkste verschil tussen hen. In ieder geval wat betreft de focus of toepassing in de realiteit.

Boekhouding is per definitie een methodologische tak van economie, gebaseerd op het extraheren van informatie door middel van gegevens. Tegelijkertijd wordt het gebruikt voor de dagelijkse gang van zaken van een organisatie en haar budgetorganisatie.

Van zijn kant omvat het begrip financiën verschillende taken van beheer en uitvoering van projecten in bedrijven of instellingen.

Financiële actie versus boekhoudkundige actie

Ook de theoretische en technische toepassingen van de wetenschappen, zowel boekhoudkundig als financieel, laten duidelijke verschillen zien tussen deze vakken.

Dat gezegd hebbende, wordt uitgegaan van een hiërarchieprincipe waarbij de boekhouding in de meeste gevallen dient als een database voor besluitvorming.

In die zin moeten de richting en het management van organisaties (financiële werkzaamheden behoren tot deze taken) gebaseerd zijn op objectieve gegevens bij het definiëren van plannen en strategieën.

Financiële boekhouding als specifieke branche

In de context van toegepaste boekhouding is er de modaliteit van financiële boekhouding.

Het gaat uit van de systematisering van gegevens over activiteiten of economische situatie op een bepaald moment van een bedrijf.

In die zin is het een specifieke toepassing van boekhoudtaken op het verkrijgen en communiceren van relevante informatie: zowel voor interne managers en besluitvormers als voor potentiële externe investeerders.

Andere aspecten om te overwegen

In de meeste KMO’s worden boekhoudkundige en financiële taken meestal door dezelfde professionals uitgevoerd. Dit plaatst de scheiding van deze zaken meestal in grote organisaties met gedefinieerde sjablonen en met een hoger specialisatieniveau.

Ondanks dat het conceptueel in afzonderlijke gebieden wordt aangeduid, vereist het economische en zakelijke dagelijkse leven de constante onderlinge relatie van boekhouding en financiën.

In die zin maakt de feedback die tussen beide trajecten wordt gecreëerd, het meest efficiënte en welvarende management in een bepaald bedrijf mogelijk.