Verschil tussen bewust en onbewust

Het onderbewustzijn is alle informatie die in de geest van de mens is opgeslagen zonder dat deze bewust wordt waargenomen. Het beïnvloedt echter hun manier van handelen en zich gedragen in bepaalde situaties. Het bewuste is gerelateerd aan het meest rationele deel van het individu. De mens is met dit deel verbonden om zijn dagelijkse taken uit te voeren en ontwikkelt en neemt deze op een bewuste manier waar, in tegenstelling tot de informatie die hij in zijn onderbewustzijn heeft geregistreerd.

Verschil tussen bewust en onbewust

De menselijke geest is niet gemakkelijk te analyseren. Het beïnvloedt hun gedrag en houding, dus het is belangrijk om de structuur van dit belangrijke deel voor mensen te kennen.

De geest is verdeeld in een bewust en een onderbewust deel. Het eerste houdt verband met het meest rationele deel van het individu. Daarin wordt intelligentie ontwikkeld, opgedane kennis geactiveerd en gebruikt om de meest opvallende dagelijkse taken en handelingen uit te voeren. De psychologie gebruikt deze twee concepten vaak.

Er is echter een deel dat niet zo eenvoudig is als het gaat om toegang. Het gaat om het onderbewuste.

Daarin worden herinneringen, ervaringen en geleefde momenten opgeslagen die vervolgens het gedrag van mensen beïnvloeden. Ze realiseren zich waarschijnlijk niet de redenen die iemand ertoe brengen zich op een bepaalde manier te gedragen of niet.

Dit heeft veel te maken met wat er in het onderbewuste wordt geregistreerd. Het is niet gemakkelijk om toegang te krijgen tot dit deel van de geest. Maar er zijn technieken die helpen. Bijvoorbeeld mindfulness of de interpretatie van dromen.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen het bewuste en het onderbewuste?

Dit zijn de meest prominente:

  • Het bewuste houdt zich bezig met alles wat met het rationele te maken heeft. Bijvoorbeeld dingen vergelijken, situaties analyseren, beslissingen nemen of iemands dagelijkse activiteiten uitvoeren.
  • Het onderbewustzijn beïnvloedt de manier waarop mensen handelen zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. Het meest emotionele deel, de herinneringen, de emoties of de meest pijnlijke ervaringen zit erin gehuisvest.
  • Het bewuste is toegankelijk voor het individu. Hij beseft wat hij doet en kan het beschrijven, aangezien hij iets doet door deelnemer en bewust te zijn.
  • Toegang krijgen tot het onderbewustzijn is een ingewikkelde taak. Veel mensen vinden geen verklaring voor hun gedrag. Ze hebben spannende momenten of sterke emoties meegemaakt die zijn vastgelegd in hun minder bewuste deel. Hoewel dit niet waarneembaar is, heeft het een grote invloed op het menselijk gedrag. Het wordt gebruikt zonder dat de persoon zich ervan bewust is.
  • Het onderbewustzijn is alles wat zich onder de drempel van het bewustzijn bevindt. Het is wat je moet ontdekken, omdat het meestal een bron is van fobieën, pathologieën en problemen. Veel negatieve opmerkingen, ervaringen uit de kindertijd en trauma’s bevolken hem. Daarom is het belangrijk om toegang te hebben tot dit deel van de geest om bepaalde problemen in de mens te behandelen.

Voorbeeld van bewust en onbewust

Iemand die voortdurend onzeker is bij het doen van dingen en die tijdens zijn jeugd het slachtoffer was van voortdurende berispingen door zijn ouders en weinig gewaardeerd werd door zijn leraren bij het uitvoeren van zijn activiteiten, zal deze herinneringen in zijn onderbewustzijn bewaren.

Je onzekerheid bij het nemen van beslissingen en het doen van nieuwe dingen in je leven wordt waarschijnlijk beïnvloed door al deze emotionele gegevens die je in je minder bewuste geest hebt.

Een persoon die een huis wil kopen en verschillende opties heeft, zal zich concentreren op het vergelijken van de twee en erover redeneren. In dit geval bent u zich bewust van wat u doet.