Verschil tussen benaming en bedrijfsnaam

In dit artikel leggen we het verschil uit tussen bedrijfsnaam en bedrijfsnaam, twee zeer vergelijkbare maar niet identieke concepten.

Verschil tussen benaming en bedrijfsnaam

De wettelijke naam van een bedrijf is essentieel en is aanwezig in alle juridische documenten. Natuurlijk worden in juridische taal, om naar de naam van het bedrijf te verwijzen, de begrippen bedrijfsnaam of bedrijfsnaam gebruikt. Ze zijn echter niet synoniem en daarom is het logisch om te vragen wat het verschil is tussen benaming en bedrijfsnaam.

Verschil tussen bedrijfsnaam en bedrijfsnaam

Het belangrijkste verschil ligt in het type naam dat het bedrijf verwerft. De bedrijfsnaam verwijst dus naar die bedrijven die als hun wettelijke naam de namen en achternamen van een of meer partners aannemen. Van zijn kant, als we het hebben over een bedrijfsnaam, hebben we het over een denkbeeldige naam.

In die zin moet een bedrijf, althans zoals aangegeven door de Spaanse vennootschapswet, een naam van het type bedrijfsnaam kunnen aannemen, een eenvoudige commanditaire vennootschap of op aandelen zijn. Ze zouden bijvoorbeeld als bedrijfsnaam kunnen aannemen: "López en broers."

De bedrijfsnaam van zijn kant verwijst naar naamloze vennootschappen en naamloze vennootschappen, die een SL of een SA moeten hebben aan het einde van de verzonnen of denkbeeldige naam. Een naam zou bijvoorbeeld kunnen zijn: Empresalandia SL

Kortom, het verschil tussen bedrijfsnaam en bedrijfsnaam zit hem vooral in de naam die wordt aangenomen en tegelijkertijd in het type bedrijf dat het kan dragen.