Verkoop administratie

De verkoopadministratie omvat alle procedures, beslissingen, acties van toezicht en controle, audits en evaluaties die plaatsvinden in het bedrijf en die verband houden met de verkoopactiviteiten.

Verkoop administratie

Het primaire doel van de verkoopadministratie is het goed managen van processen met klanten en leveranciers. In het algemeen alles wat met sales te maken heeft.

Maar waarom willen we sales managen? Informatie hebben is erg belangrijk, niet alleen om klanten een betere service te bieden, maar ook om betere prijzen te krijgen van leveranciers.

Bedrijven hebben constant tegenslagen met leveranciers, producten die retour komen omdat de klant ze niet wil en anderen die onderweg kapot zijn gegaan. Het is daarom van het grootste belang om controle te hebben over alles wat wordt verkocht, hoe het aankomt, wanneer het wordt verkocht en waar het wordt opgeslagen.

Hierdoor kunnen bedrijven betere beslissingen nemen, alles laten registreren en hun resources optimaliseren. Computerprogramma’s helpen bij deze taak. Toen computers nog niet bestonden, moest alles met de hand worden opgeschreven (wie het ook deed). Nu hebben we echter alle informatie met één klik op de knop.

Functies voor verkoopbeheer

Sales managen is niet alleen het vastleggen van alles wat met een sale te maken heeft, het gaat verder dan dat. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om zich aan te passen aan markttendensen, nieuwe, nuttigere producten te ontwikkelen of zelfs het nodige te investeren in reclame. Dit zijn de belangrijkste functies van verkoopbeheer:

 • Organiseer het verkoopteam: verkoopdirecteur , verkopers en verkopers. Er kunnen veel meer functies zijn, afhankelijk van de grootte van het bedrijf, maar deze drie zijn de belangrijkste.
 • Plan de verkoopstrategie: ze moeten hand in hand samenwerken met het marketingteam. Het gaat niet alleen om het doen van goede publiciteit of het overbrengen van een goede ervaring naar de consument of eindklant. Een verkoopstrategie gaat veel verder en houdt rekening met alle mogelijke factoren die met de verkoop te maken hebben.
 • Kosten-batenanalyse: Er moet rekening worden gehouden met schattingen van baten en kosten. Kijk of de planning verloopt zoals gepland, kijk waarom deze afwijkt en wat te doen om het op te lossen. Identificeer daarom of de fout binnen de organisatie ligt of te wijten is aan externe oorzaken.
 • Marktonderzoek: Nogmaals, u moet hand in hand werken met het marketingteam. De conclusies van de onderzoeken van beide teams kunnen verschillen. Succes ligt in het delen van raakvlakken en het trekken van conclusies die de verkoop van het bedrijf ten goede komen.
 • Klant- en leveranciersrelaties: Het hebben van goede en soms langdurige relaties met klanten en leveranciers is essentieel. Enerzijds bij klanten, omdat zij het zijn die de producten kopen of een dienst afnemen. En tegelijkertijd met leveranciers. Als leveranciers niet tijdig aan de behoeften van het bedrijf voldoen, kan het verkoopproces worden beïnvloed.

Het verkoopbeheerproces

Het verkoopmanagement van een bedrijf omvat drie fundamentele beslissings- en actieprocessen:

 1. Plan: We moeten verschillende vragen beantwoorden. Wat gaan we verkopen, hoe gaan we dat doen, waar? Aan wie? En nog veel meer vragen. Het belangrijkste is om een ​​plan te hebben voordat je doorgaat naar de volgende stap. Om het op de een of andere manier te zeggen, het bedrijf moet een route uitstippelen, het zal niet ver komen als het op drift blijft. Zelfs voor die ongeplande gevallen moet u een actieplan opstellen.
 2. Uitvoeren: Eenmaal gepland, is het tijd om uit te voeren, deadlines en budgetten te halen. Als het plan wordt gerealiseerd, neemt de kans op succes voor het bedrijf toe.
 3. Evalueren en controleren: Het gaat erom, voor zover mogelijk, te meten dat alles wordt nagekomen en dat het goed wordt gedaan. Het evalueren van personeel en planning is onderdeel van de derde stap in het proces.

Dit proces, dat continu is, moet dienen om te verbeteren wat niet goed is en om te verbeteren wat goede resultaten oplevert.

Waarom is sales management nuttig in het bedrijf?

Sales management is essentieel voor de overgrote meerderheid van bedrijven. Het is niet voldoende om een ​​heel goed product te ontwikkelen dat van hoge kwaliteit en zelfs goedkoop is. Dit is niet genoeg. Als het verkoopproces mislukt, is alle moeite verspild.

Hier zijn enkele details waarvoor verkoopbeheer nuttig is.

 • Houdt kopers en verkopers op de hoogte.
 • Vergemakkelijkt de opvolging en afsluiting van de verkoop.
 • Hiermee kunt u het verkoopteam evalueren.
 • Evalueer het verkoopproces en detecteer knelpunten die het verkoopproces belemmeren.