Verantwoord consumeren

Verantwoord consumeren is een aankoopbeslissing die de gevolgen voor het milieu en de sociale rechtvaardigheid analyseert die dit met zich meebrengt.

Verantwoord consumeren

In de consumptiemaatschappij moet je je afvragen wat verantwoord consumeren is? Gewoonlijk beoogt deze aankoopbeslissing te voorzien in een behoefte en tegelijkertijd het bestaan ​​van een duurzame samenleving tot stand te brengen, dat wil zeggen het bevorderen van relaties van productie, distributie, consumptie en afvalverwerking die minder schadelijk zijn voor het milieu.

In veel gevallen vereist het bijvoorbeeld ook een heroverweging van de eigen wensen om goederen of diensten te kopen, om de aankoopbeslissing af te stemmen op reële behoeften.

Verantwoorde consumptiegewoonten

Enkele van de doelstellingen of acties voor verantwoorde consumptie zijn:

 • Analyseer de milieu-impact met betrekking tot de nuttige levenscyclus van het product.
 • Type handel dat de voorkeur geniet bij de aankoopbeslissing.
 • De kwaliteit van de producten die worden gekocht.
 • De tijd waarin niet-hernieuwbare hulpbronnen worden verbruikt, moet gelijk zijn aan de vervangingstijd van hernieuwbare hulpbronnen.
 • Stem de hoeveelheid afvalemissie en vervuiling af op het assimilatievermogen van de ecosystemen zelf.
 • Lokaliseren en vaststellen van consumentenvoorkeuren voor producten en diensten, in het productieproces waarvan het milieu en sociale rechtvaardigheid worden gerespecteerd.
 • Zoek om de gekochte producten opnieuw te gebruiken om te voorkomen dat u meer koopt.
 • Ontvang goederen in bruikleen of donatie, om te voorkomen dat u een nieuw product aanschaft.
 • Vermijd het kopen van goederen die voor eenmalig gebruik of voor eenmalig gebruik zijn.
 • Vermijd het aanschaffen van producten waarvan de verpakking een toename van de milieuvervuiling veroorzaakt en zorg voor herbruikbare, herbruikbare of biologisch afbreekbare verpakkingen.

Voordelen van verantwoord consumeren

Onder de vele voordelen van verantwoorde consumptie kunnen we het volgende benadrukken:

 • Vermindering van vervuilingsniveaus en ecologische voetafdruk.
 • Besparingen op het verbruik van natuurlijke hulpbronnen voor de productie van de verworven goederen en diensten.
 • Verdeling van rijkdom eerlijker.
 • Milieubewustzijn.
 • Verhoging van de spaarquote van de burgers.
 • Ondersteuning van kleine producenten die het milieu respecteren.
 • Besparingen op fossiele brandstoffen.
 • Verbetering van de gezondheid van consumenten die het beoefenen.
 • Hergebruik of recycling van afval.

Stromen die verantwoorde consumptie ondersteunen

Er zijn stromingen die vertrouwen op verantwoorde consumptie als de hoeksteen van hun principes, zoals: eerlijke handel, coöperatie, ruilhandel van biologische producten, solidariteitseconomie, vegetarisme, gezamenlijke consumptie, enz.

Principes van verantwoorde consumptie

Mensen die de voorkeur geven aan verantwoorde consumptie willen een boodschap aan de markt geven door hun aankoopbeslissingen en volgen bepaalde principes die hun acties begeleiden bij het kopen van goederen en diensten, zoals:

 • Werkprincipe: Het vervult de functie van het genereren van fatsoenlijke banen. Dat wil zeggen, banen die adequaat worden betaald of in verhouding staan ​​tot de inspanning en tijd die aan het productieproces wordt besteed.
 • Principe van rechtvaardigheid: Het voldoet aan de integratie van alle sectoren van de bevolking in het productieproces. Bijvoorbeeld geslacht, inheemse gemeenschap, seksuele voorkeur, leeftijd die legaal kan werken, etc.
 • Milieuduurzaamheid: Als het tijdens het productieproces aan de minste negatieve milieu-impact voldoet.
 • Samenwerkingsprincipe : Het voldoet aan een goede relatie tussen producenten, tussen producent en overheid, tussen overheden, enz.
 • Non-profit: Als dit het geval is, als je analyseert aan wie het initiatief ten goede komt, als het alleen speculatie is voor het reclamebeeld of als het echt gaat om het ondersteunen van een kwetsbare sector van de bevolking.
 • Betrokkenheid bij het milieu: Het voldoet bijvoorbeeld aan de ondersteuning van de gemeenschap; het leveren van grondstoffen uit de plaats, de voorkeur gevend aan producten en diensten, die in hun uitwerking onder meer mensen uit dezelfde plaats in dienst hebben.

Belang van verantwoord consumeren

Verantwoord consumeren is essentieel geworden om de duurzaamheid van de planeet te garanderen. In die zin is een maatschappelijk bewustzijn over dit aspect noodzakelijk om de vervuilingsgraad waar we momenteel mee te maken hebben, te verminderen.

Het is een consumptiegewoonte die de burgers in staat stelt te genieten van een behoorlijke levensstandaard, waarbij het milieu zo min mogelijk wordt belast. Zo verwerven consumenten op de markt de hoeveelheid goederen en diensten die ze echt nodig hebben en die het respect voor de duurzaamheid van onze ecosystemen garanderen.

Soorten verantwoorde consumptie

Er zijn veel soorten verantwoorde consumptie, we lichten hieronder de belangrijkste uit:

 • Duurzame consumptie: Het is gebaseerd op het consumeren van goederen en diensten die hernieuwbare energiebronnen gebruiken bij hun productie en die geen producten gebruiken die schadelijk zijn voor het milieu.
 • Solidariteitsconsumptie: Het is die consumptie die wordt uitgevoerd vanuit een sociaal perspectief en dat is zowel van eigen als collectief belang. Het heeft een focus met betrekking tot het ondersteunen van lokale werknemers en bedrijven.
 • Kritische consumptie: bestaat uit het consumeren van alleen wat nodig is, afgezien van reclame-effecten of bepaalde sociale trends.
 • Bewuste consumptie: Het vindt plaats wanneer de consument zich bewust is van de gevolgen die de aanschaf van een bepaald goed of bepaalde dienst heeft op het milieu.

Voorbeelden van verantwoord consumeren

We stellen enkele voorbeelden van verantwoorde consumptie voor:

 • Ecologische voedingsproducten.
 • Gerecycled kantoorpapier.
 • Technologische apparaten met hergebruikte componenten.
 • Zonnepanelen.
 • Persoonlijke verzorgingsproducten zonder chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu.