Transactiekosten

Transactiekosten zijn de kosten die gemaakt worden om een ​​markttransactie uit te voeren.

Transactiekosten

Het concept van transactiekosten werd voor het eerst ontwikkeld door Nobelprijswinnaar Ronald Coase, die zich afvroeg waarom bedrijven bestaan. Volgens Coase zijn transactiekosten de kosten die gepaard gaan met het gebruik van het marktprijsmechanisme en worden bedrijven opgericht om deze kosten te verlagen.

Soorten transactiekosten

Onder de soorten transactiekosten zijn:

  • Zoeken: De kosten in verband met het vinden van de leveranciers van de goederen of diensten die we nodig hebben. Onderzoek de geschiktheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid en prijsstelling.
  • Huurkosten : Dit zijn de kosten voor het onderhandelen en opstellen van contracten. Waarin zijn begrepen de kosten van controle op nakoming van de overeenkomst.
  • Coördinatiekosten : het zijn de kosten van het organiseren en coördineren van de verschillende inputs of processen die nodig zijn om het gewenste goed of de gewenste dienst te verkrijgen. Binnen deze kosten vallen de kosten van communicatie, transport, etc.

De relatie tussen transactiekosten en bedrijfsgrootte

Volgens Coase zijn het bedrijf en de markt alternatieve vormen van economische organisatie. Op de markt worden goederen en diensten decentraal verhandeld. In het geval van het bedrijf daarentegen wordt intern bepaald welke transacties worden uitgevoerd en wordt een hiërarchisch organisatiesysteem opgezet.

Zo kan een ontwerper zijn diensten bijvoorbeeld zelfstandig op de markt verkopen of kan hij deel uitmaken van het personeel van een bedrijf en zich uitsluitend aan het bedrijf wijden.

Bedrijven bestaan ​​omdat het gebruik van het marktmechanisme kosten met zich meebrengt, dus bedrijven zijn een efficiëntere manier om middelen te organiseren en de kosten van het uitvoeren van elke transactie te verlagen.

Hoe lang zal een bedrijf groeien? Het bedrijf zal groeien totdat de kosten van het intern organiseren van een extra transactie gelijk zijn aan de kosten om het op de open markt te verwerven.

Bedrijven groeien niet onbeperkt omdat organisatiekosten toenemen met de omvang. Op deze manier zal er een punt komen waarop het efficiënter is om het marktmechanisme te gebruiken.