toeristische geschiedenis

De geschiedenis van het toerisme is niet alleen omvangrijk, maar ook zeer gevarieerd. En het is dat er door de geschiedenis heen continue innovaties zijn geweest die de sector binnen de economie hebben geprofessionaliseerd en geconsolideerd.

toeristische geschiedenis

Het uiterlijk van de spoorweg, de stoommachine, de auto en zelfs het vliegtuig hebben grote bijdragen geleverd die op de een of andere manier de geschiedenis van het toerisme en een lange historische evolutie hebben geconsolideerd.

De term toerisme verwijst volgens de UNWTO (United Nations World Tourism Organization, voor het acroniem in het Engels), naar die activiteiten die mensen tijdens het reizen uitvoeren in de bestemmingsomgeving. Dat wil zeggen, die activiteiten die, voor zaken, vrije tijd of enige andere activiteit, worden uitgevoerd in een andere omgeving dan de plaats van herkomst.

Afhankelijk van de herkomst en bestemming kan toerisme in twee soorten worden ingedeeld. In de eerste plaats internationaal toerisme, dat wil zeggen een toerisme waarin bestemming en herkomst niet hetzelfde gebied vertegenwoordigen. Aan de andere kant, binnenlands toerisme. Dit is het type toerisme waarbij de oorsprong en de bestemming hetzelfde grondgebied hebben, dat wil zeggen binnen het nationale grondgebied van herkomst.

Er is ook een indeling op basis van de periode dat het verblijf wordt verlengd. Dat wil zeggen, afhankelijk van de duur van het verblijf, kan de toerist in twee soorten worden ingedeeld. Allereerst de toeristen. Met andere woorden, degenen die op de bestemming overnachten en hun verblijf langer dan één kalenderdag buiten hun woonplaats verlengen. Aan de andere kant hebben we de wandelaar. Dit wordt gekenmerkt door het feit dat zij als buitenlandse of nationale bezoeker niet in het bestemmingsgebied overnachten en dus terugkeren naar hun plaats van herkomst zonder op de bestemming te overnachten.

Evolutie en geschiedenis van het toerisme

Zoals we hieronder zullen zien, heeft het toerisme door de geschiedenis heen een grote evolutie doorgemaakt. Van de kruistochten van de Tempeliers om het Heilige Land te veroveren tot het verschijnen van het vliegtuig, het toerisme heeft een groot aantal vorderingen gemaakt die het, na eeuwen van geschiedenis, hebben gepositioneerd als een van de grootste economische sectoren in de wereldeconomie.

Toerisme in de oudheid

Toerisme, zoals we het in de 21e eeuw kennen, werd geboren in de 19e eeuw. De industriële revolutie, in een mondiale context, veroorzaakte een exponentiële groei in reizen en verplaatsingen tussen gebieden. Voor heel verschillende doeleinden, zoals oorlogen, vrije tijd, handel, verovering en andere soorten doeleinden, is het toerisme niet gestopt met groeien, aangezien alle infrastructuur en transport zijn ontwikkeld.

Hoewel het toerisme als zodanig zijn oorsprong in de 19e eeuw beschouwt, bestaat het al sinds het begin van de geschiedenis. Al in de oudheid ontwierp en bouwde het Romeinse rijk infrastructuren om het transport tussen de verschillende gebieden die het rijk bezat te bevorderen. De Romeinse wegen, waarvan nog grote overblijfselen bewaard zijn gebleven, werden beschouwd als de eerste wegen in de geschiedenis, waar de Romeinen van de ene naar de andere kant reisden.

Toerisme ontwikkelde zich ook in het klassieke Griekenland. De reizen en verplaatsingen van mensen tussen de verschillende steden die het Griekse grondgebied vormden, gaven een zeer betrouwbaar beeld van wat we tegenwoordig kennen als toerisme. De Olympische spelen, bijvoorbeeld die in de stad Olympia werden gehouden, trokken veel burgers uit verschillende delen van het Griekse grondgebied. Dit zorgde ervoor dat duizenden mensen naar de stad reisden om de Olympische spelen bij te wonen.

Dit alles, in een scenario waarin Rome zijn grondgebied aan het uitbreiden was, evenals Griekenland, veronderstelt een impuls voor de ontwikkeling van infrastructuren die die betere verbinding tussen territoria mogelijk zouden maken. Een verbinding die tot stand kwam via de eerder genoemde Romeinse wegen, evenals alle maritieme infrastructuur die de Grieken bevorderden om transport en migraties tussen de verschillende gebieden te bevorderen.

Toerisme in de Middeleeuwen

Met de val van het Romeinse Rijk en de decentralisatie van de koninkrijkjes veroorzaakte het feodale systeem een ​​verlamming van het toerisme. De Middeleeuwen vertegenwoordigden een periode van grote oorlogszuchtige conflicten die de praktijk van het toerisme ontmoedigden. En het is dat de vazallenrelaties tussen de burgers die het land van de feodale heer niet konden verlaten, evenals die decentralisatie in kleine koninkrijkjes tegenover elkaar, ervoor zorgden dat migraties stopten met dezelfde frequentie als in de oudheid. .

Andere rijken, zoals de islam, die een uitgebreid veroverd gebied bezaten, oefenden echter wel toerisme uit tussen hun territoria. De bedevaart van de islamisten naar Mekka, evenals alle grensoverschrijdende bewegingen die door de burgers van het islamitische rijk tussen de veroverde gebieden werden uitgevoerd, vormden toeristische routes die het vervoer en de verplaatsing van mensen bevorderden.

Ook stimuleerde de verspreiding van de christelijke religie in grote steden gedeeltelijk religieus toerisme. Met andere woorden, de voortdurende expedities naar het Heilige Land, evenals de kruistochten om het gebied te veroveren dat voor de christelijke religie de oorsprong van het christendom huisvestte, zorgden ervoor dat de verplaatsingen vaker plaatsvonden. In zowel de islam als het christendom werden deze bewegingen echter meer gedwongen door de religie zelf dan door de persoonlijke wensen of impulsen van de reizigers.

Toerisme in de moderne tijd

In de moderne tijd, met de opkomst van de staten en de overgang naar het verdwijnen van het feodalisme, registreerde de geschiedenis van het toerisme opnieuw mijlpalen van grote betekenis, omdat de sector een sterke impuls kreeg. Vooral door de uitstraling van de herbergen en hotels, die aanleiding geven tot wat we vandaag de dag kennen als toerist. Op deze overnachtingsplaatsen konden wandelaars uitrusten op andere plaatsen dan hun plaats van herkomst, wat aanleiding gaf tot de term, die we eerder kenden, van toerist.

Tijdens de moderne tijd kende het toerisme een grote bloei, vooral in het vrijetijdstoerisme. Dat wil zeggen, toerisme dat wordt uitgevoerd met het oog op plezier, rust en recreatie. De grotere institutionele stabiliteit, tot het begin van het interbellum in de moderne tijd, biedt burgers meer zekerheid voor migraties tussen gebieden. Het is hier wanneer de Britten trends zoals de "Grand Tour" beginnen te promoten. Een route die jonge Britse aristocraten door Europa maakten om hun opleiding te cultiveren en af ​​te ronden in vakken als kunst, talen en commercie.

De warmwaterbronnen verschijnen ook. Dit soort plaatsen wint sterk aan populariteit onder de burgers van de moderne tijd.

hedendaagse leeftijd

Tijdens de moderne tijd vinden er grote mijlpalen plaats die als het ware de geschiedenis van het toerisme markeren. Het is wanneer de laatste ontwikkeling die het toerisme nodig had om het momentum te beleven dat het het meest heeft meegemaakt, plaatsvindt. De uitbreiding van het toerisme met technologische en industriële vooruitgang kende een boost die het toerisme in die tijd al tot een van de belangrijkste sectoren van de wereldeconomie zou maken.

En het is dat er in de hedendaagse tijd bijvoorbeeld een economische expansie is, evenals een sterke stijging van het inkomen, in de verschillende Europese gebieden. De industriële revolutie was naar Groot-Brittannië gekomen en, samen met de daaropvolgende industrialisatie van België, evenals de rest van de Europese gebieden, zorgde de consolidatie van de bourgeoisie ervoor dat deze inkomensstijgingen zich vertaalden in meer middelen om te reizen en andere plaatsen te bezoeken.

Ook veroorzaakt de consolidering van de koloniale gebieden als economische machten in de wereld, waar al een volledig directe handel tussen gebieden tot stand was gebracht, de migratie van duizenden mensen naar de Verenigde Staten. Het nieuwe land van kansen dat zelfs primers moest implementeren om de migratiestromen te beheersen, aangezien dit een grote massa mensen was. Dit, gestimuleerd door de ontwikkeling van het vervoer, zorgde voor een sterke toename van toeristenstromen.

Zoals we al zeiden, is het precies op dit moment dat James Watt de stoommachine ontwikkelt. Dit zorgt ervoor dat de spoorwegindustrie, evenals de spoorweg zelf, zich over de hele planeet verspreidt. Alle landen, geïndustrialiseerde en niet-geïndustrialiseerde, hebben infrastructuren ontworpen om de implementatie van de spoorweg in de gebieden te bevorderen en ze met elkaar te verbinden. Ongetwijfeld een van de grote impulsen die het toerisme heeft ervaren en die bovendien de economische groei deed toenemen.

Zo begonnen reisbureaus zich te verspreiden, zoals het Thomas Cook-ravijn of de American Express, die was gewijd aan het vervoer van goederen. De spoor- en stoomvaart geven een sterke impuls aan de ontwikkeling en professionalisering van de toeristische sector. Het is in deze tijd dat een toeristische sector van groot belang voor de economie zich consolideert. Een toeristische sector die parallelle subsectoren begint te ontwikkelen.

En zo begint de toeristische sector zich te ontwikkelen. Vervolgens stimuleerde het verschijnen van nieuwe instrumenten zoals de auto, met Henry Ford, evenals het vliegtuig en grote transportschepen, die laatste impuls die leidde tot de positionering van de toeristische sector als een van de grootste sectoren van onze economie. Omdat het alleen verlamd was door het interbellum, begon het toerisme een rol te spelen in de economie en kreeg het een grote boost na de Tweede Wereldoorlog. Een impuls die werd beschouwd als de "toeristische boom".

Stabiliteit, internationale samenwerking, maar ook de vrede tussen alle gebieden, ook de Bretton Woods-akkoorden, zorgden voor een sterke impuls van een toeristische sector die later – al in de 21e eeuw – achter de industrie en met een gewicht in het bruto binnenlands product (bbp) van de wereld groter dan 10%, in de op een na grootste sector van de wereldeconomie.