symmetrische matrix

symmetrische matrix

Screenshot 2019 09 23 A Les 16.23.40

Een symmetrische matrix is ​​een matrix van orde n met hetzelfde aantal rijen en kolommen waarbij de getransponeerde matrix gelijk is aan de oorspronkelijke matrix.

Met andere woorden, een symmetrische matrix is ​​een vierkante matrix en is identiek aan de matrix na het verwisselen van rijen voor kolommen en kolommen voor rijen.

Vereisten

Om een ​​matrix een symmetrische matrix te laten zijn, moet deze aan de volgende beperkingen voldoen:

Gegeven een symmetrische matrix P van orde n,

  • Wees een vierkante matrix .

Het aantal rijen (n) moet gelijk zijn aan het aantal kolommen (m). Dat wil zeggen, de volgorde van de matrix moet n zijn, aangezien n = m.

  • De oorspronkelijke matrix moet gelijk zijn aan zijn getransponeerde matrix .
Screenshot 2019 09 23 A Les 11.32.56
De oorspronkelijke matrix moet gelijk zijn aan de getransponeerde matrix.

Demonstratie:

Screenshot 2019 09 23 A Les 16.04.36
De getransponeerde matrix van een symmetrische matrix is ​​gelijk aan de originele symmetrische matrix.

Eigendommen

  • De adjoint matrix van een symmetrische matrix is ​​ook een symmetrische matrix.
Screenshot 2019 09 23 A Les 11.49.59
De adjoint matrix van een symmetrische matrix is ​​ook een symmetrische matrix.

Demonstratie:

Screenshot 2019 09 23 A Les 16.09.19
De adjoint matrix van een symmetrische matrix is ​​ook een symmetrische matrix.
  • Het optellen of aftrekken van twee symmetrische matrices resulteert in een andere symmetrische matrix.

Demonstratie:

Gegeven twee symmetrische matrices P en T van orde 3, verkrijgen we een andere symmetrische matrix S uit de som.

Screenshot 2019 09 23 A Les 16.17.28
De som van twee symmetrische matrices resulteert in een andere symmetrische matrix.

Waarom heet het een symmetrische matrix?

De eigenschap van symmetrie wordt gegeven door de elementen rond de hoofddiagonaal. Aangezien een vierkante matrix een symmetrische matrix is, zal deze altijd hetzelfde aantal elementen boven en onder de hoofddiagonaal hebben. Deze elementen zijn symmetrisch hetzelfde. Dat wil zeggen, de hoofddiagonaal fungeert als een spiegel.

Bewijs van symmetrie en scheefheid van een matrix

symmetrische matrix

Screenshot 2019 09 23 op Les 15.58.25
Symmetrische matrix van orde 3.

De letter d staat voor de elementen van de hoofddiagonaal. De andere letters vertegenwoordigen een reëel getal. We kunnen zien dat de hoofddiagonaal als een spiegel werkt: hij reflecteert de elementen aan beide zijden. Met andere woorden, wanneer de elementen aan beide zijden van de diagonaal symmetrisch gelijk zijn, zeggen we dat de matrix P een symmetrische matrix is.

Niet-symmetrische matrix

Screenshot 2019 09 23 A Les 11.19.55
Niet-symmetrische matrix van afmeting 2 × 3.

Matrix X is geen symmetrische matrix aangezien het geen vierkante matrix is ​​en de getransponeerde matrix ervan verschilt van de originele matrix. Bovendien heeft het ook geen hoofddiagonaal.

Niet-symmetrische matrix

  • vierkante matrix
  • Antisymmetrische matrix
  • Korte geschiedenis van het liberalisme