Startkapitaal

Het startkapitaal is het geldfonds dat een bedrijf nodig heeft om zijn activiteiten te starten. Met deze middelen kunt u de activa verwerven en alle verplichte procedures uitvoeren om uw activiteit te starten.

Startkapitaal

Met andere woorden, het startkapitaal is het kapitaal waarmee de apparatuur en faciliteiten worden verworven die de onderneming nodig heeft om haar product of dienst te ontwikkelen. Bovendien moet het bedrijf de bijbehorende licenties of vergunningen verkrijgen.

Het startkapitaal kan twee soorten bronnen hebben, het eigen kapitaal van de aandeelhouders of de middelen van derden. Dit laatste kan worden bereikt door een banklening aan te vragen, obligaties uit te geven, met overheidssubsidies, steun te krijgen van angel-investeerders of zelfs toevlucht te nemen tot modernere tools zoals crowdfunding. Dit laatste bestaat uit het gebruik van het kapitaal van veel mensen die kleine bijdragen hebben gedaan.

Soorten aanvangskapitaal

Het startkapitaal kan van twee soorten zijn:

  • Initiële investering: Komt overeen met de machines, apparatuur, inrichtingen, vergunningen en andere vereisten die we in de eerste leden van dit artikel noemden. Ondernemers moeten dergelijke investeringen plannen door een budget te ontwikkelen en te zoeken naar de meest efficiënte opties. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het voor sommige werknemers goedkoper is om vanuit huis te werken en een klein kantoor te huren, in plaats van een heel groot etablissement te huren.
  • Werkkapitaal: dit zijn de fondsen die het bedrijf nodig heeft om zijn bedrijf draaiende te houden. Dat wil zeggen, om op korte termijn uitbetalingen zoals betalingen aan leveranciers en werknemers het hoofd te kunnen bieden. Om het werkkapitaal te berekenen, worden de vlottende activa afgetrokken van de kortlopende schulden.

Belangrijkste initiële kapitaaluitgaven

Gefocust op de initiële investering, zijn uw belangrijkste vereisten:

  • Voorbereidende kosten: Dit zijn de kosten voorafgaand aan de start van de activiteiten van het bedrijf en komen overeen met onder meer marktonderzoeken, bezoeken aan mogelijke leveranciers, reclame.
  • Administratieve kosten: verwijst naar de kosten van licenties en vergunningen die nodig zijn om het bedrijf te openen.
  • Uitgaven voor fysieke activa: het bedrijf moet machines en uitrusting aanschaffen. Zelfs als het een dienstverlenend bedrijf is, zijn bepaalde activa, zoals computers, altijd vereist om te kunnen functioneren.

Evenzo, als we verwijzen naar werkkapitaal, kunnen we deze andere hoofditems benadrukken:

  • Menselijke uitgaven: regelmatige betalingen die aan werknemers van het bedrijf moeten worden gedaan.
  • Leveranciers: betaling voor de inputs die nodig zijn om de productieprocessen of de respectieve activiteit te ontwikkelen.
  • Administratieve kosten: verwijst naar bepaalde vaste kosten zodat het bedrijf kan blijven werken, zoals kantoorhuur en kosten voor water- en elektriciteitsdiensten.