sociale kosten

De sociale kosten, of sociale kosten, zijn de som van de alternatieve kosten van de middelen die door een bedrijf of de staat worden gebruikt om een ​​goed te produceren, evenals de externe kosten voor de samenleving die dat goed produceren.

sociale kosten

De maatschappelijke kost verwijst dus naar de kosten die de samenleving moet maken voor werkmaatschappijen.

Rekening houdend met de theorie van rationele keuze, wordt aangenomen dat individuen bij het nemen van een beslissing alleen rekening houden met de kosten die zij dragen. Op deze manier geen rekening houden met de kosten die die keuze in de samenleving met zich mee kan brengen. Deze afgeleide kosten zijn zogenaamde “maatschappelijke kosten”.

De maatschappelijke kost hoeft niet altijd overeen te komen met de private kost. Vervuiling is een maatschappelijke kost die verschilt van de private kost.

Het concept is een veelgebruikt concept in de macro-economie.

Hoe komt een maatschappelijke kost tot stand?

De sociale kosten worden geproduceerd door de productie van economische activiteit. In die zin komt het voor wanneer er bij het ontwikkelen van een economische activiteit effecten zijn op de samenleving. Effecten die bekend staan ​​als "externaliteiten". Wanneer een economische activiteit wordt uitgevoerd, kan deze dus positieve of negatieve externe effecten hebben.

Bij een negatieve externaliteit zijn de maatschappelijke kosten groter dan de private kosten. Op deze manier kunnen, wanneer een economische activiteit vervuiling veroorzaakt, de kosten van die vervuiling voor de samenleving hoger zijn dan de privékosten die worden gemaakt door de zakenman die met zijn exploitatie het land vervuilt.

Aan de andere kant, als we spreken over een positieve externaliteit, zoals die in het onderwijs voorkomt, spreken we van hogere private kosten, maar ook van betere en lagere sociale kosten. In dit geval spreken we van een uitkering.

Wanneer er een positieve externaliteit optreedt, kunnen we zeggen dat er soms een maatschappelijk voordeel is dat hoger is dan het particuliere voordeel.

Soorten sociale kosten

Maatschappelijke kosten kunnen op twee manieren worden gemeten. In die zin hebben we het enerzijds over een economische meting. Meting die tot doel heeft de maatschappelijke kosten van een bepaalde productie in geld te berekenen. Op dezelfde manier, aan de andere kant, hebben we meting in het economisch beleid. Dit is een meer subjectieve meting.

We spreken dus van de volgende soorten maatschappelijke kosten:

  • Sociale kosten vanuit het oogpunt van economische evaluatie : het wordt verkregen door de gebruikte middelen te vermenigvuldigen met hun respectieve sociale prijzen; of wat bekend staat als schaduwprijzen.
  • Maatschappelijke kosten vanuit het oogpunt van economisch beleid : het is een meer subjectieve maatstaf. Het verwijst naar de welvaartswinst die optreedt in de samenleving wanneer een maatregel wordt genomen en niet het alternatief.

We kunnen dus zeggen dat we spreken van dezelfde maatschappelijke kost, maar van twee verschillende metingen.

Voorbeeld van sociale kosten

Wanneer iemand een auto koopt, zijn de sociale kosten van die auto de gassen die hij in het buitenland uitstoot, evenals de effecten die deze gassen hebben op de gezondheid van de bevolking. We noemen dit sociale kosten, omdat het een indirecte toekomstige kost heeft voor de samenleving. In dit geval spreken we van een negatieve externaliteit, dus de maatschappelijke kosten zijn hoger.

Een andere maatschappelijke kost zou die van onderwijs kunnen zijn. Onderwijs brengt particuliere kosten met zich mee voor de staat, maar ontelbare sociale kosten (sociale voordelen) voor de bevolking. In dit geval spreken we van een positieve externaliteit, dus de private kost is hoger dan de maatschappelijke kost.

We kunnen ook het voorbeeld geven van een productieve activiteit waarbij olie wordt geproduceerd. De sociale kosten voor het land zouden dus de hoeveelheid andere goederen zijn die niet meer worden geproduceerd vanwege het gebruik van hulpbronnen om olie te produceren, evenals de vervuiling die deze activiteit veroorzaakt.