Sociale doelstellingen van een bedrijf

De sociale doelstellingen van een bedrijf zijn die doelen die een bedrijf nastreeft met betrekking tot de samenleving waarin het leeft.

Sociale doelstellingen van een bedrijf

Onder de doelstellingen die een bedrijf moet nastreven, zouden we kunnen zeggen dat sociale doelstellingen daar met succes zijn doorgedrongen. In die zin neemt het bewustzijn van bedrijven toe om aan te sluiten bij de samenleving, zodanig dat de bijdrage die de samenleving daaraan levert wordt gecompenseerd.

Om deze reden maken de opkomst van nieuwe methodologieën zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen en niet-financiële rapportage, naast andere instrumenten, de evaluatie mogelijk van de sociale doelstellingen die steeds meer bedrijven nastreven.

Bedrijven proberen dus niet alleen een bepaalde economische activiteit uit te voeren en behoeften te bevredigen, maar ook sociale acties uit te voeren die niet op winst gericht zijn. Ofwel acties die, gepromoot door bedrijven, een positieve impact hebben op de samenleving.

Via het niet-financiële verslag omvat het die immateriële activa, of wat bekend staat als "sociale voetafdruk", die binnen de sociale doelstellingen van een bedrijf vallen.

Het is zo belangrijk dat de Europese richtlijn regels heeft opgesteld over de verplichting om een ​​niet-financieel verslag te presenteren, samen met het financiële, dat al deze sociale doelstellingen verzamelt die een specifiek bedrijf uitvoert.

Sociale doelstellingen van een bedrijf

Zo kunnen we onder de sociale doelstellingen van een bedrijf talloze acties onder de aandacht brengen. Van een schenking tot een bijdrage in natura, dit alles is een maatschappelijk doel.

Dat wil zeggen, elke handeling die door het bedrijf wordt uitgevoerd, heeft een positieve impact op de samenleving. Om deze reden proberen bedrijven een aandelenrelatie te ontwikkelen die bijdraagt ​​aan een sociale reputatie. Een sociale reputatie die tot doel heeft het imago van het bedrijf te verbeteren.

De belangrijkste sociale doelstellingen van een bedrijf zijn dus:

  • De toekomstige duurzaamheid van de planeet en het milieu garanderen : Dit is een van de belangrijkste sociale doelstellingen van een bedrijf. Zonder planeet is er geen bedrijf. Het is een doelstelling die alle bedrijven voortzetten, met als doel de toekomstige exploitatie van hun activiteit te garanderen, in een daarvoor gunstig klimaat.
  • Effectief en efficiënt welvaart genereren: Bedrijven hebben de missie om naast effectief ook welvaart te genereren. Dat wil zeggen, rijkdom genereren met zo min mogelijk middelen.
  • Voldoen aan de vastgestelde regelgeving : Een ander doel van de bedrijven is de inzet voor de regelgeving en de verworven verplichtingen. Bedrijven moeten er daarom voor zorgen dat de naleving van deze regelgeving correct wordt uitgevoerd.
  • Ethiek en verantwoordelijkheid met klanten : Klanten zijn een van de pijlers van een bedrijf. Zonder klanten zou zelfs ’s werelds grootste bedrijf failliet gaan. Daarom is ontzorgen van de klant een van de maatschappelijke doelstellingen van bedrijven. Daarnaast zorgen voor een ethisch en verantwoord beheer. Altijd aangepast aan uw voorkeuren en niet om winst en economisch voordeel.
  • Transparantie in management en bestrijding van corruptie : Onder de belangrijkste sociale doelstellingen die een bedrijf nastreeft, neemt transparantie een prominente plaats in. In die zin is transparantie in de bedrijfsvoering van cruciaal belang voor een goede bedrijfsvoering, maar ook voor sociaal beheer. Minder transparantie in het beheer wordt meestal in verband gebracht met fraude en belastingontduiking. Evenals acties die niet gekoppeld zijn aan ethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Respect voor werknemers, evenals hun rechten en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden : Een andere grote sociale doelstelling van bedrijven is om hun werknemers fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden te bieden. Bedrijven moeten dus niet alleen werknemers goed behandelen, maar ook de regelgeving inzake werknemersrechten naleven.
  • Toegevoegde waarde bieden aan consumenten en hen betrekken bij de strategie van het bedrijf : Een van de belangrijkste doelstellingen van een bedrijf is het bieden van toegevoegde waarde aan onze klanten. Op deze manier rechtvaardigt de aangeboden prijs. De bedrijfsethiek speelt dus een bepalende rol, hoewel de taken van de medewerkers van het bedrijf in dit opzicht voorbeeldig moeten zijn.
  • Voortdurende verbetering van de plaatsen waar het bedrijf is gevestigd : Een grote doelstelling van het bedrijf moet de continue verbetering van de samenleving zijn. Een bedrijf moet zich dus richten op de promotie en verbetering van die samenlevingen waarop zijn goederen of diensten zijn gericht. Dankzij continue verbetering zullen de resultaten van het bedrijf worden beantwoord, terwijl er tegelijkertijd een sociale verbetering plaatsvindt.

Deze sociale doelen, evenals andere die we zouden kunnen toevoegen, vormen een aanvulling op wat bedrijven merkreputatie noemen. Dit is een van de belangrijkste doelstellingen en, gezien het belang ervan, behandelen we het apart. Daarom proberen bedrijven door middel van de hier uiteengezette doelstellingen een merkreputatie op te bouwen. Een reputatie die de samenleving bewust maakt van het belang van kiezen voor duurzame en maatschappelijk betrokken bedrijven.