Risicokaart

De risicokaart is een hulpmiddel dat de huidige situatie van het bedrijf weerspiegelt, evenals de economische, politieke en sociale situatie eromheen. Op deze manier identificeren we welke aspecten onze activiteit kunnen beïnvloeden en hoe we deze kunnen oplossen.

Risicokaart

Risicokaarten zijn preventiemiddelen. Deze kaarten proberen de situatie van een bedrijf te lokaliseren, rekening houdend met variabelen zoals de economische, politieke en sociale situatie rond het bedrijf. Op deze manier is het de bedoeling van de kaart om te identificeren welke negatieve aspecten de economische activiteit van het bedrijf zouden kunnen beïnvloeden, waardoor we kunnen anticiperen op huidige en toekomstige scenario’s.

Risicokaarten zijn veelgebruikte tools in het bedrijfsleven. Op deze manier kan het bedrijf de risico’s kennen en preventieve methoden toepassen om de effecten te beperken.

Waar dient een risicokaart voor?

Het belangrijkste doel van een risicokaart is om alle informatie te synthetiseren met betrekking tot de onzekerheden waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd. Op deze manier kunnen we overgaan tot het ontwikkelen van strategieën om deze bronnen van onzekerheid weg te nemen. De methodologie bestaat uit het vermogen om strategieën te ontwikkelen die mogelijke huidige en toekomstige schade kunnen beperken, evenals blootstelling.

Een risicokaart is een zeer handig hulpmiddel voor de bedrijfsvoering. Risicokaarten maken het mogelijk om de risico’s te kennen waarmee een bedrijf kan worden geconfronteerd, zowel in het heden als in de toekomst. Rekening houdend met een reeks factoren, zoals de politieke, economische en sociale situatie, kunnen we anticiperen op het probleem en preventieve methoden toepassen die de mogelijke negatieve effecten die deze kunnen veroorzaken, proberen te beperken.

Een van de doelstellingen van het maken van een risicokaart zijn de volgende:

 • Kwantificeer de kans dat een risico zich voordoet.
 • Meet de potentiële schade van elk risico.
 • Ken de omgeving van het bedrijf.
 • Verhoog de veiligheid van de entiteit.
 • Ken de risico’s die het bedrijf kunnen bedreigen.
 • Kwantificeer de risico’s waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd.
 • Ken de fouten die het bedrijf kunnen schaden.
 • Garandeer de huidige en toekomstige duurzaamheid van het bedrijf.

De risicokaart dient onder meer om alle hierboven beschreven aspecten te kennen, evenals eindeloze tools waarmee we een bedrijf beter kunnen leren kennen.

Hoe wordt een risicokaart gemaakt?

Hoewel het misschien een eenvoudige taak lijkt, is het ontwikkelen van een risicokaart een vrij uitgebreid proces. Bovendien vereist dit uitgebreide kennis van het bedrijf en zijn omgeving, evenals de bedrijfsstrategie. Ten slotte zijn er in het bedrijf maar weinig mensen die het bedrijf en zijn omgeving goed kennen, dus een volledige beoordeling van de risico’s is moeilijk.

Met de nodige training is het maken van een risicokaart echter wel mogelijk. Om dit te doen, moeten we een reeks stappen volgen die ons in staat stellen om het uit te voeren, maar ook op een objectieve en nuttige manier voor de strategie van het bedrijf.

Het maken van een risicokaart is een taak die in de volgende stappen kan worden samengevat:

 • Definieer en identificeer risico’s : Op deze manier moeten we in de eerste plaats nadenken over de organisatie, de business, de taken en de kritische processen die het bedrijf heeft. Op deze manier kunnen we, door de informatie te synthetiseren, de kwetsbaarheden evalueren die het bedrijf, als interne zwakheden, heeft. We moeten alle factoren zeer gedetailleerd meten, evenals alle factoren die van invloed kunnen zijn op elk van hen, waardoor de capaciteit van het bedrijf in het heden en in de toekomst wordt verminderd.
 • Kwantificeer en kwalificeer de risico’s : Deze evaluatie moet gebeuren samen met een zeer strikte en kritische analyse. Onthoud dat het doel is om alle mogelijke risico’s te beheersen. Als we dus de blootstelling van het bedrijf kennen, evenals de objectieve en subjectieve waarschijnlijkheid dat een risico zich voordoet, kunnen we ze classificeren en prioriteit geven aan de risico’s die ons het meest interesseren, afhankelijk van wat we als het belangrijkste beschouwen binnen het beleid van het bedrijf.
 • Risico’s beoordelen en prioriteren : Met deze evaluaties en analyses zullen we in staat zijn om de eerste indicatoren te verkrijgen waarop we risico’s kunnen kwalificeren en kwantificeren. Dit zijn de potentiële verliezen, die we zullen baseren op historische reeksen waarmee we een schatting kunnen maken. Evenals de KRI (Key Risk Indicator). Op deze manier zullen we indicatoren kunnen verkrijgen die ons in zekere zin in staat stellen om risico’s objectiever te beoordelen en ze te prioriteren.
 • Vul de prioriteitenmatrix in : wanneer we alle risico’s hebben geïdentificeerd en gemeten, is het volgende dat overblijft de prioritering ervan. Om dit te doen, kunnen we ze classificeren op basis van de waarschijnlijkheid en potentiële schade, waarbij we prioriteit geven aan die welke meer onmiddellijke actie vereisen, evenals aan die met de meeste potentiële schade. Voor hun classificatie zullen we ze indelen in een matrix van gekleurde cellen die in rood meten of het risico hoog is; in geel, als we spreken van een gemiddeld risico; in groen, als het risico laag is.
 • Vaststelling van strategieën : Nadat alle risico’s zijn geïdentificeerd, evenals hun prioriteitstelling, gaan we over tot de strategie. Met andere woorden, we definiëren mogelijke strategieën om de mogelijke negatieve effecten die deze risico’s in ons bedrijf kunnen veroorzaken, te mitigeren.