Punt van bestelling

Het bestelpunt is het niveau van de voorraden waarop we ze op basis van criteria moeten aanvullen, met als doel een tekort te voorkomen.

Punt van bestelling

Deze methode is handig om te voorkomen dat de voorraad niet op voorraad is. Dit omdat het dient om het exacte moment te bepalen waarop de bestelling bij leveranciers moet worden geplaatst en daarmee een situatie van schaarste te voorkomen, waarbij we voorraden nodig hebben om de activiteiten voort te zetten.

Bedrijven blijven blootgesteld aan schommelingen in de vraag en hun aanbod. De eerste kunnen ze niet controleren, ze kunnen het alleen met meer of minder nauwkeurigheid voorspellen. Ondertussen is het aanbodniveau een interne variabele die ze kunnen controleren. Daarom moeten ze ervoor zorgen dat het niveau voldoende is om de schappen gevuld te houden.

Hiervoor is het bestelpunt een zeer handig hulpmiddel om dit doel te bereiken.

Hoe het bestelpunt te berekenen?

Het berekenen van het bestelpunt is een eenvoudig proces. Ten eerste moet de organisatie duidelijk zijn over het gemiddelde dagelijkse verkoopniveau. Ten tweede moet u de levertijden van de leveranciers kennen, in een zo kort mogelijk aantal dagen. Zoek ten slotte uit of er een veiligheidsvoorraadbeleid is of niet.

Zodra we de voorgaande punten duidelijk hebben, wordt de volgende berekening uitgevoerd:

ROP = Gemiddelde dagelijkse omzet * levertijd + veiligheidsvoorraad

In het geval dat er geen veiligheidsvoorraad is, is deze variabele gelijk aan 0 in de vorige formule. Dit kan gebeuren bij de verkoop van bederfelijke goederen of wanneer de levertijden doorgaans kort zijn.

Grafische weergave van het bestelpunt

Grafisch ziet de aanvullingscyclus door de ROP er als volgt uit:

Punt van bestelling

Bij het gebruik van ROP wil je de tijd tussen P 1 (bestelpunt) en R 1 (aanvultijd) zo nauwkeurig mogelijk berekenen. Als er geen veiligheidsvoorraad is, zou een fout in de schatting een tekort betekenen. Het zou dus negatieve gevolgen hebben voor het bedrijf.

Ten slotte is het belangrijk om te benadrukken dat de waarden voor de berekening van de variabelen niet vastliggen. Met andere woorden, een bedrijf kan gedurende een bepaalde periode een bepaalde ROP hebben. Deze periode kan bijvoorbeeld maandelijks, driemaandelijks of halfjaarlijks zijn. Het hangt in ieder geval af van de vraagcyclus gedurende het jaar.

Bestelpunt voorbeeld

Laten we aannemen dat Alfa een bedrijf is dat de volgende resultaten presenteert in zijn verkopen:

Maand Verkoop (in eenheden)
Januari 840
februari 1.000
maart 930

Vereenvoudigd tot 30 dagen per maand, krijgen we dat er gemiddeld 31 eenheden per dag worden verkocht. Om de levertijd te berekenen hebben we nu de volgende informatie:

Bestellingen Maand Levertijd (in dagen)
1 Januari 7
2 Januari 6
3 februari 8
4 maart 7

Daarom hebben we dat de gemiddelde levertijd 7 dagen is. Bovendien weten we dat het bedrijf een veiligheidsvoorraad heeft die 4 dagen verkoop dekt. Nu gaan we verder met berekenen:

ROP = (31 * 7) + (31 * 4) = 341

In dit geval hebben we verkregen dat het bedrijf zijn bestelling moet plaatsen wanneer het 341 eenheden op voorraad heeft.

Belang van het bestelpunt

Het bedrijf moet een voorraad die niet meer op voorraad is of een opeenstapeling van inactieve voorraden vermijden. In het eerste geval verlies je verkoopkansen en in het tweede geval bouw je opslagkosten op.

Daarom is het ROP een handig hulpmiddel om beide scenario’s te voorkomen en is het belangrijk om het te weten. Het helpt ook om de voorraad te optimaliseren en op het juiste moment aan te vullen.