Privé kapitaal

Particulier kapitaal is dat type kapitaal dat door particuliere economische agenten wordt gebruikt om hun economische activiteiten te ontwikkelen en daardoor een economisch voordeel te behalen.

Privé kapitaal

Binnen de classificatie van de verschillende soorten bestaand kapitaal onderscheidt privaat kapitaal zich doordat het eigendom ervan in handen komt van private agenten. Op deze manier behoort het bezit van particulier kapitaal toe aan alle soorten families, maar ook aan bedrijven. Ze gebruiken de middelen waaruit dit kapitaal bestaat om economisch rendement te behalen.

In die zin wordt particulier kapitaal het instrument waarover de particuliere sector beschikt om op basis van bepaalde middelen winst te genereren.

Dit kapitaal faciliteert dus de ontwikkeling van een grote verscheidenheid aan economische activiteiten, door het genereren van goederen en diensten. Dat wil zeggen, het vormt een particuliere investering.

Kenmerken van particulier kapitaal

De kapitaalmodaliteit van het particuliere type heeft enkele kenmerken waarop moet worden gewezen:

  • Investeringsbron : Door middel van particulier kapitaal worden investeringen gegenereerd en uitgevoerd in een breed scala aan bedrijfsmodellen.
  • Particuliere oorsprong : Dit kapitaal komt uit de middelen van families en bedrijven, bestemd voor algemene waarde.
  • Relatie met schulden : Een bron van particuliere financiering is vaak het aangaan van schulden. Met andere woorden, particuliere agenten ontvangen leningen of kredieten om hun geld te gebruiken voor particuliere investeringen.
  • Generator van het zakelijke weefsel: Meestal is particulier kapitaal het meest aanwezig in de verschillende economieën van de landen. Dit leidt tot het scheppen van werkgelegenheid en de meeste bedrijven van een economie, die de meeste economische sectoren bestrijken.

Voorbeelden van private equity

In navolging van het begrip eigendom omvat kapitaal van particuliere aard al het kapitaal dat toebehoort aan agenten die deel uitmaken van de privésfeer.

Dit veronderstelt dat er een grote diversiteit aan voorbeelden is in de dagelijkse economie. Dit kan gaan van de industriële machines van een plaatselijk bedrijf tot de afbeeldingenverzameling van een individu.

Boekhoudkundig is het kapitaal een privévoorbeeld van de bijdragen die de partners oorspronkelijk leveren bij het oprichten van een commerciële onderneming. Deze kunnen zowel in geld als in natura zijn.