Prijs Observatorium

Het prijsobservatorium is een entiteit, meestal van politieke aard, die probeert kennis te verschaffen over de omstandigheden die de vorming en schommelingen van prijzen verklaren. Typisch goederen.

Prijs Observatorium

Het prijsobservatorium probeert daarom de bestaande kennis over hoe prijzen tot stand komen te verbeteren, evenals de verklarende factoren die die vorming bepalen.

Via dit orgaan wordt een controle uitgevoerd en een follow-up uitgevoerd van de prijzen en hun evolutie. Via dit observatorium wil men ook de transparantie en rationaliteit van de commercialisering van producten bevorderen. Altijd proberen de prijsstabiliteit te beheersen en de concurrentie in het voordeel van de consument te verbeteren.

Het prijsobservatorium is meestal een overheidsinstantie.

Hierdoor wordt ook de verbetering van marketingprocessen bestudeerd.

Functies van een prijsobservatorium

Onder de functies die een prijsobservatorium biedt, moeten de volgende worden benadrukt:

 • Verzamel en genereer regelmatig informatie. Dat maakt het mogelijk om een ​​systematische monitoring van de vorming van de uiteindelijke voedselprijzen tot stand te brengen.
 • Analyseer de basisstructuur van prijzen, evenals de factoren die hun evolutie veroorzaken.
 • Rapporten en studies uitvoeren over mogelijke onevenwichtigheden. Stel ook de rapporten op over voedselprijzen die elke politieke figuur eist, als ze deel uitmaken van de regering.
 • Stimuleer de dialoog tussen vertegenwoordigers van de productiesector, de commerciële distributie en de consumenten, onderling en tussen hen en de overheidsdiensten.
 • Bereid actievoorstellen voor om rationaliteit en concurrentie te garanderen, zoals we al zeiden, in het voordeel van de consument.

Structuur van het prijsobservatorium

De structuur van een prijsobservatorium kan variëren. Afhankelijk van of het een publieke of private entiteit is, kan deze een andere structuur hebben. Op dezelfde manier dat het, als openbare entiteit, afhankelijk van het land, ook variaties zou kunnen ondergaan.

Hiervoor hebben we als voorbeeld het prijsobservatorium van de regering van Spanje gekozen. Een openbaar lichaam dat toebehoort aan het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.

In die zin is de structuur die door het observatorium wordt gepresenteerd als volgt:

 • Algemeen Staatsbestuur.
 • Autonome en lokale besturen.
 • Aan de andere kant bedrijven en sectoren van de productie, transformatie en distributie van voedsel en consumenten, via hun officieel erkende organisaties.

Indien het prijsobservatorium een ​​particuliere entiteit is, kan het, in overeenstemming met zijn statuten, de structuur voorstellen die dit orgaan overweegt.

Voordelen van een prijsobservatorium

Een van de voordelen van een prijsobservatorium moet worden benadrukt:

 • Verbetert informatie over prijsvorming.
 • Het stelt overheden in staat prijsontwikkelingen te volgen.
 • Het maakt het mogelijk om onevenwichtigheden te kennen die zich in de markt kunnen voordoen.
 • Het helpt consumenten om hun welzijn te bevorderen.
 • Het zorgt voor meer coördinatie tussen de agenten die deelnemen aan het productie- en marketingproces.
 • Het maakt het mogelijk om analyses met grotere objectiviteit en economische nauwkeurigheid uit te voeren.

Dit, naast vele andere, zouden enkele van de genoemde voordelen zijn. Hoewel moet worden toegevoegd dat, als het een openbare entiteit is, dit observatorium niet mag worden gebruikt als een instrument van politieke strategie.