Cashback

Met Cashback kunnen bankklanten geld vragen en dit in sommige winkels opnemen wanneer ze een aankoop doen. Deze manier van geld opnemen zorgt ervoor dat … Lees meer

Cash pooling

Cash pooling omvat de mate van centralisatie van de administratie, de leiding en het beheer van de thesaurie van een groep ondernemingen. Deze mate van … Lees meer

Ruil huis

Een wisselkantoor is een entiteit die zich toelegt op de aan- en verkoop van vreemde valuta. Dit met als doel winst te maken. De winsten … Lees meer

Aandelenportefeuille

De aandelenportefeuille is een beleggingsportefeuille die in wezen uit aandelen bestaat. Evenzo zijn andere activa met een hoog volatiliteitsrendement inbegrepen. Deze portefeuille, eigendom van een … Lees meer

Vastrentende portefeuille

De vastrentende portefeuille is een beleggingsportefeuille waarmee de eigenaren, die een of meer (natuurlijke of rechtspersonen) kunnen zijn, winst kunnen maken op basis van hun … Lees meer

Productportfolio

Het productportfolio is de verzameling goederen en/of diensten die een bedrijf te koop heeft. Om een ​​analyse van de productportfolio’s uit te voeren, worden de … Lees meer

Beleggingsportefeuille

Een beleggingsportefeuille is die combinatie van financiële activa waarin een mand met financiële activa wordt gestort met het idee een meerwaarde te genereren. Het wordt … Lees meer

Klantenportfolio

Een klantenportefeuille is een selecte groep mensen met gemeenschappelijke kenmerken op het gebied van inkomen en consumptiegedrag, waardoor bedrijven nieuwe zakelijke kansen kunnen ontwerpen en … Lees meer

Poster

Een kartel is een formele overeenkomst tussen twee of meer bedrijven om de onderlinge concurrentie te verminderen en hun winst of gezamenlijke winst te vergroten. … Lees meer

Aanbevelingsbrief

De aanbevelingsbrief is een document dat aan een persoon wordt afgeleverd door zijn meerdere of een persoon die verantwoordelijk is voor een instelling. Dit erkent … Lees meer

Bestelbrief

Een bestelbrief is een handelsdocument dat dient als bewijs van de verbintenis die tussen twee partijen is aanvaard op het moment dat een verkoopoperatie wordt … Lees meer

garantie brief

Een garantieverklaring is een document waarin een betalingsbelofte wordt vastgelegd, waarbij de emittent de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de financiële verplichting van een derde … Lees meer