hypothecair krediet

Hypothecair krediet is een krediet dat wordt gedekt door een hypothecaire garantie. Dat wil zeggen, als de schuldenaar van de lening de termijnen niet zou … Lees meer

Kredietbrief

Het documentair krediet is een banktransactie waarbij de verkoper (meestal een exporteur) zorgt voor het ophalen van de goederen dankzij een bankgarantie en de koper … Lees meer

Uitgesteld krediet

Uitgesteld krediet is een betaling die vooraf is ontvangen en waarvoor in de toekomst een goed of dienst moet worden geleverd. Met andere woorden, een … Lees meer

Leverancierskrediet

Leverancierskrediet is een niet-bancaire financieringsmodaliteit in bedrijven. Het bestaat uit het verwerven van de grondstof die nodig is voor het productieproces, en het aangaan van … Lees meer

Commercieel krediet

Een commercieel krediet is een uitstel van betaling van goederen of diensten die een bedrijf aan zijn klanten verleent. Het is dan ook niet meer … Lees meer

Zacht krediet

Zacht krediet is een kredietvorm waarbij de kredietgever de kredietnemer zeer gunstige voorwaarden biedt. De gunstige voorwaarden die de kredietnemer geniet, zijn meestal van twee … Lees meer

bankkrediet

Een banklening is het geldbedrag dat een financiële instelling ter beschikking stelt aan haar klant, particulier of bedrijf, waarbij voorwaarden worden overeengekomen voor de teruggave … Lees meer

Krediet aan de markt

Marktkrediet is een systeem dat op de Spaanse beurzen wordt gebruikt om de transactie van aandelen op de aandelenmarkt te financieren. Het marktkrediet verleent een … Lees meer

Consumentenkrediet

Consumptief krediet is een vorm van persoonlijke lening, met een economisch minimum, bedoeld voor de aanschaf van een goed of dienst en verstrekt door de … Lees meer

Credit

Een lening is een financieringsoperatie waarbij een persoon die een ‘crediteur’ wordt genoemd (normaal een financiële instelling), een bepaald geldbedrag leent aan een ander, een … Lees meer

Credit Default Swaps (CDS)

Een kredietverzuimswap of CDS in het Engels) is een financieel derivaat waarmee het risico van niet-betaling van een financieel goed . Het zijn bilaterale contracten die kredietrisico tussen twee tegenpartijen overdragen. … Lees meer

Kredietcrisis

Kredietcrisis is een kredietcontractie als gevolg van een financiële crisis waarbij banken een strenge kredietbeperking opleggen of de voorwaarden voor toegang tot leningen door hen … Lees meer