Organisatorische communicatie

Organisatorische communicatie is een proces van overdracht van organisatiecultuur in mensen, door middel van acties die horizontaliteit, ethiek en uitmuntendheid bevorderen.

Organisatorische communicatie

Bedrijven zagen in het verleden communicatie als een onderdeel van de strategie en dat werd gecommuniceerd als de processen waren afgerond. Een voorbeeld hiervan kan zijn de lancering van een nieuw product, een belangrijke alliantie, een belangrijke mijlpaal, acties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In het algemeen specifieke gebeurtenissen.

Communicatie is een element geworden dat aanwezig is in het hele productieproces en wordt bevorderd in dagelijkse acties om de strategie te implementeren.

Interne communicatie

Gedeelde ruimtes, collaboratieve werkmethoden of ook wel "co-work" genoemd, zijn een communicatie-element dat de fysieke verdeling van de afhankelijkheden van een bedrijf vervangt.

Deze ruimtes dienen voor medewerkers om ideeën uit te wisselen op alle niveaus, zowel onder collega’s als naar hun hoofden, met als doel hun bijdragen, suggesties en professionele ervaring op te nemen in toekomstige acties.

Deelname aan besluitvorming

Een van de dingen die de generatie die ‘millennials’ wordt genoemd, eist, is dat ze ruimte hebben om hun mening te geven en zichzelf professioneel te profileren. Dit heeft bedrijven dynamischer gemaakt in hun relatie met werknemers, waardoor ze binnen de organisatie loopbaanplannen moeten maken om van werk een uitdaging te maken.

Communicatie in huiselijke aspecten

Organisaties die communicatie centraal stellen in hun strategie, materialiseren dit zelfs in binnenlandse acties; hoe het casino te delen zodat de manager tijdens de lunch een tafel kan delen met een medewerker op een lager niveau. Deze gevallen verrijken op hun beurt de arbeidsverhoudingen en worden kansen voor de uitwisseling van kennis tussen actoren in de organisatie.

De impact van interne communicatie op de reputatie van het bedrijf

In Chili werd in juni 2019 aangekondigd dat een bedrijf dat eigendom is van Liberty Latin America een postnatale behandeling van 8 weken zou invoeren voor de ouders van het Chileense bedrijf, waarmee het het eerste bedrijf in het land is met deze kenmerken voor mannen die vaders.

De maatregel zorgde voor media-aandacht, omdat in dat land de wettelijke postnatale periode voor ouders slechts 5 dagen is.

Deze actie wil zijn werknemers het vertrouwen geven om zich als een familie binnen het bedrijf te profileren, wat op lange termijn waarschijnlijk de prestatieniveaus van het bedrijf zal beïnvloeden, onder invloed van veiligheid en motivatie.

Kortom, organisatiecommunicatie is een essentiële interface voor het communiceren van doelstellingen en processen. Het begint als een praktijk waarbij de organisatie zichzelf kent, en neemt vervolgens zijn eigen persoonlijkheid aan door middel van acties, gebruiken en waarden die dag na dag worden gepromoot.

De voordelen van organisatorische communicatie zijn niet onmiddellijk zichtbaar, dus het is essentieel om erin te geloven, net zoals het wordt geloofd in een investering.

De belangrijkste troeven zijn de mensen, die deze overtuigingen en praktijken overbrengen, waardoor het management en de duurzaamheid van het bedrijf worden verbeterd.

Ten slotte is een fundamentele vraag om te beginnen met het ontwerpen van de communicatiestrategie van de organisatie: hoe wil ik dat de medewerkers die erin werken over mijn organisatie praten?