Operatie kosten

Bedrijfskosten zijn de kosten die een bedrijf maakt voor het uitvoeren van zijn belangrijkste productieve activiteit. Deze worden vastgelegd in de rekeningen.

Operatie kosten

Binnen de boekhouding zijn de bedrijfskosten gerelateerd aan de ontwikkeling van de economische activiteit.

De kosten of kosten van operationele aard zijn dus die welke nodig zijn om de dagelijkse productie van een organisatie uit te voeren.

De grootboeken weerspiegelen deze kosten om een ​​nauwkeurige meting van de werkelijke winstgevendheid van een project te tonen.

Dat wil zeggen, een getrouw beeld geven van wat de organisatie economisch gezien betekent om een ​​bepaalde bedrijfsactiviteit uit te voeren.

Praktische toepassing van bedrijfskosten

De in- en uitstroom van geld die een bedrijf registreert bij het uitvoeren van zijn bedrijfskosten, vormen de totale bedrijfskosten.

Andere kosten zouden dus niet worden opgenomen, zoals kosten die "niet-operationeel" worden genoemd, evenals kosten die worden gemaakt voor de ontwikkeling van een andere activiteit die niet de belangrijkste van de onderneming is.

Een voorbeeld hiervan is de administratie van overige verrichte activiteiten, zoals het toepassen van MVO-beleid of culturele sponsoring.

Vanuit boekhoudkundig oogpunt zouden we hebben dat de bedrijfskosten de som zouden zijn van de boekingen die zijn gericht op verkoopkosten, bedrijfsadministratie of financiële kosten.

Belangrijkste kenmerken van bedrijfskosten

In vergelijking met andere kosten- of onkostenmodaliteiten die gebruikelijk zijn in de dagelijkse boekhouding, hebben de bewerkingen de volgende kenmerkende kenmerken:

  • Productieve activiteit : Om zijn hoofdactiviteit uit te voeren, maakt elk bedrijf kosten die voortvloeien uit het gebruik van grondstoffen en de aankoop van verschillende handelswaar.
  • Infrastructuur : De haast om een ​​activiteit uit te voeren brengt kosten met zich mee bij de aankoop of huur van onroerend goed, machines of gereedschappen.
  • Energievoordelen: uitgaven zoals die voor het huren van elektriciteit, water of de internetverbinding waarmee we dit artikel kunnen lezen, zijn opgenomen in deze typologie, zolang ze nodig zijn voor de ontwikkeling van de belangrijkste productieve taak.
  • Aard van de arbeid : De kosten die verband houden met het inhuren van personeel en hun periodieke vergoeding zijn operationeel. De meest prominente zijn belastingen op arbeid, beroepsopleidingskosten of salarissen.
  • Periodiciteit : net als bij andere soorten kosten, kunnen deze continu als vast of ook als variabel worden geregistreerd.
  • Duurzaamheid : deze routinekosten doen zich alleen voor zolang de activiteit die we ontwikkelen duurt. Wanneer een bedrijf eindigt, doen deze uitgaven dat mee.

Boekhoudkundig zijn de exploitatiekosten formeel opgenomen in een exploitatiebegroting.

Dit document maakt het voor organisaties gemakkelijker om, in economische termen, te voorspellen welke middelen moeten worden toegewezen bij het uitvoeren van hun hoofdwerk.

Bedrijven van elke omvang zijn gevoelig voor dit soort kosten. Al is het zo dat in een digitale context steeds meer bedrijven hun activiteit uitoefenen met een laag volume ervan.

Bedrijfskosten als boekhoudkundige weergave van bedrijfskosten

In de volksmond wordt dit concept ook wel operationele kosten genoemd.

Anderzijds is het belangrijk erop te wijzen dat de operationele kosten, samen met de transportkosten, de zogenaamde logistieke kosten vormen.

Alle bedrijfskosten moeten in hun respectievelijke rekeningen worden vermeld, zoals weergegeven in het algemeen boekhoudplan. In de praktijk moeten deze kosten aan het einde van elke periode worden afgeschreven door middel van lasten ten laste van de winst-en-verliesrekening.