Omgekeerde logistiek

Reverse logistiek is een vorm van logistiek die verantwoordelijk is voor het beheer van afval of afval dat in de hele toeleveringsketen wordt gegenereerd. Dit met als doel het materiaal te recyclen of te vernietigen.

Omgekeerde logistiek

Omgekeerde logistiek kan dan verschillende acties omvatten, zoals het hergebruik van overtollige goederen, het terugsturen van goederen (bijvoorbeeld in slechte staat) naar leveranciers of het terughalen van verpakkingen (zoals glazen flessen).

Evenzo is dit type logistiek verantwoordelijk voor de verwerking van afval uit het productieproces.

Ook moet worden verduidelijkt dat er geen eenduidige definitie van retourlogistiek bestaat. Maar wat meestal altijd wordt benadrukt, is het herstel van elementen die al zijn gebruikt of die het resultaat zijn van hetzelfde productieproces.

Het wordt reverse logistics genoemd omdat de volgorde of volgorde van het logistieke proces wordt omgekeerd, wat de volgende zou zijn: ontvangst van grondstoffen, input van grondstoffen voor het productieproces, productie, distributie en verkoop aan de eindklant.

Voorbeeld van omgekeerde logistiek

Een voorbeeld van reverse logistics zijn de reparatiediensten die worden aangeboden door bedrijven die huishoudelijke apparaten verkopen. Het idee is dat de klant tijdens een garantieperiode de verkoper kan verzoeken het gekochte artikel te repareren. Dit op voorwaarde dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, met name dat er geen schade is ontstaan ​​die toe te schrijven is aan menselijk handelen.

Door deze dienst na verkoop aan te bieden, kan de verkoper dan bepaalde stukken van zijn koopwaar vervangen zodat deze optimaal werkt. Zo wordt een grotere klanttevredenheid bereikt.

Reverse logistiek en circulaire economie

Het concept van retourlogistiek kan ons herinneren aan de circulaire economie. Dit leidt tot een productiemodel dat wordt gekenmerkt door duurzaamheid en het besparen van hulpbronnen en energiebronnen. Goederen worden geproduceerd, geconsumeerd, gerecycled, geproduceerd en opnieuw geconsumeerd, en komen in een circulaire levenscyclus.

We kunnen hieruit afleiden dat we door toepassing van de circulaire economie ook toevlucht nemen tot retourlogistiek. Dit laatste is echter een bredere term die zakelijke praktijken omvat die niet alleen worden gemotiveerd door zorg voor het milieu. In plaats daarvan kan het zijn dat het bedrijf gewoon op zoek is naar hogere winsten.

Stel je bijvoorbeeld voor dat een bedrijf producten probeert te verkopen die oorspronkelijk waren weggegooid of geretourneerd vanwege kleine gebreken. Dit kan niet worden beschouwd als een circulaire economie omdat het bedrijf geen afval uit het productieproces hergebruikt. We hebben echter te maken met een geval van reverse logistics.