Monetaire beleidsmechanismen

Monetaire beleidsmechanismen

Monetaire beleidsmechanismen

De mechanismen van het monetair beleid zijn de instrumenten die centrale banken hebben om hun monetair beleid uit te voeren om specifieke macro-economische doelstellingen te bereiken.

De drie belangrijkste mechanismen van monetair beleid zijn:

  • Varieer de cash- ratio : door de wettelijke cash-ratio te verhogen, vermindert de centrale bank de beschikbare middelen om geld uit te lenen, waardoor de geldhoeveelheid afneemt. Integendeel, als de vereiste cash ratio daalt, zal de geldhoeveelheid toenemen. Hoe lager de cash ratio, hoe hoger de multiplier van het geld.
  • Wijzig het rentetarief voor permanente faciliteiten: Centrale banken bieden permanente, krediet- of depositofaciliteiten aan andere banken in het land tegen een officieel percentage om de marktliquiditeit te beheersen. Het fungeert normaal gesproken als een plafond of bodem voor 1-daagse marktrentes.
  • Open-markttransacties: Er zijn verschillende soorten open-markttransacties, elk met verschillende doelstellingen:
    1. De belangrijkste zijn de belangrijkste financieringsoperaties , in welk geval de centrale bank geld (geldinjectie) via veilingen uitleent aan kredietinstellingen tegen de officiële geldkoers (waardoor het goedkoper wordt). Als u besluit dit percentage te verlagen, verlaagt u de kosten van geld, vergemakkelijkt u krediet en vergroot u de geldhoeveelheid.
    2. De centrale bank kan ook financiële activa op de markt kopen of verkopen om geld op de markt te brengen en het aanbod ervan te vergroten, door middel van structurele operaties . Bijvoorbeeld het kopen van staatsobligaties of bedrijfsobligaties. Op deze manier betaalt de centrale bank particuliere agenten, die deze bedragen kunnen herinvesteren in de markt of in andere activiteiten, waardoor de geldhoeveelheid in de economie toeneemt.

Wanneer de geldhoeveelheid van een economie wordt vergroot, wordt vooral een van deze gevolgen veroorzaakt: prijsstijgingen of economische groei. Het kan beide situaties tegelijkertijd veroorzaken, waardoor de economische groei wordt gestimuleerd en de prijzen stijgen. Dit komt door de kwantiteitstheorie van geld, die we kunnen zien samengevat in deze eenvoudige formule die veel wordt gebruikt in het monetaire beleid, waar gemakkelijk kan worden waargenomen hoe de geldhoeveelheid (geldhoeveelheid) de prijzen (P) en het reële inkomen of de hoeveelheid goederen beïnvloedt en geproduceerde diensten (Yr):

M x V = P x Yr

De "M" staat voor de geldhoeveelheid, het enige dat de centrale bank kan controleren, en "V" is de snelheid waarmee geld op de markt circuleert. We moeten ook weten dat P maal Yr gelijk is aan het nominale BBP. Een merkwaardig resultaat van deze formule is om te observeren hoe het nominale BBP van een land afhangt van de hoeveelheid geld die er in een economie is, vermenigvuldigd met de snelheid waarmee dat geld beweegt, dat wil zeggen, hoe sneller het geld beweegt in een paar mensen voor anderen, hoe groter de rijkdom van een land.

Voorbeeld

Stel je een land voor dat Naranjalandia heet, waar de enige producten die er zijn 100 sinaasappels zijn met een waarde van € 2 per stuk. We hebben ontdekt dat de snelheid waarmee geld circuleert 1 is en in totaal zijn er 200 munten van één euro (M = 200). Als de Centrale Bank zou willen dat de prijzen lager zouden zijn, hoefde ze alleen maar het geld op de markt te verminderen. Als u wilt dat de prijzen de helft zijn, herinnert u zich 100 munten. Aangezien er nu nog maar 100 munten zijn, maar er zijn nog 100 sinaasappels, zal elke sinaasappel €1 moeten waard zijn.

Vóór krap monetair beleid: 200 x 1 = 2 x 100
Na: 100 x 1 = 1 x 100

De prijzen van de producten zijn € 1 waard geworden.

In werkelijkheid is het probleem met dit specifieke monetaire beleid dat het er ook voor kan zorgen dat het volume van het inkomen van een land daalt, dat wil zeggen dat 90 sinaasappelen in het land worden geproduceerd in plaats van 100.

Korte geschiedenis van het liberalisme

  • Russische revolutie
  • Centrale bank
  • Eerste Wereldoorlog