matriarchaat

matriarchaat

matriarchaat

Matriarchaat is een soort samenleving. De organisatie draait daarbij om de figuur van de vrouw. Dit wordt gevormd als de figuur van autoriteit en macht, met een duidelijke overheersing over de mens.

De term matriarchaat kan ook op een andere schaal worden gebruikt. Om erover te praten, is het niet nodig om naar een samenleving te verwijzen, het kan ook verwijzen naar een gemeenschap of groep waarin vrouwen de overheersende figuur zijn in sociale en zelfs juridische relaties. Dat wil zeggen, het is gevormd als de autoriteitsfiguur, de vrouw heeft een reeks voorwaarden en capaciteiten die beter zijn dan die van de man.

Verschil tussen matriarchaat en patriarchaat

Matriarchaat is geconfigureerd als de sociale organisatie die tegengesteld is aan het patriarchaat.

In een samenleving of gemeenschap, als er geen pariteit is, moet een van de twee figuren de dominante zijn. Daarom, als de overheersende figuur de mens is, zullen we spreken van het patriarchaat; als daarentegen deze rol door vrouwen wordt overgenomen, zouden we te maken hebben met een matriarchale samenleving.

Met de gelijkstelling van rechten in westerse democratische staten gaat de patriarchale visie als vorm van sociale organisatie verloren. Vrouwen genieten over het algemeen dezelfde rechten en kansen als mannen, althans wettelijk.

Verschil tussen feminisme en matriarchaat

Feminisme en matriarchaat zijn termen die misschien op elkaar lijken, maar dat in de praktijk niet zijn.

In de eerste plaats wordt feminisme geconfigureerd als een stroming of ideologie. Een stroming die pleit voor gelijkschakeling van rechten, plichten en plichten tussen mannen en vrouwen. Het matriarchaat is op zijn beurt een vorm van sociale organisatie.

Het lijkt er dus op dat feminisme de manier is om een ​​matriarchale samenleving tot stand te brengen. Dit lijkt ook niet waar, aangezien het matriarchaat een samenleving is waarin vrouwen de overhand hebben; terwijl het feminisme gelijkheid met de mens zoekt, niet om zich op hem te vestigen.

Wat is een matriarchale samenleving?

  • Minangkabau (Indonesië) : Dit is een groep die leeft ten westen van het eiland Sumatra, behorend tot Indonesië. In deze groep mensen, zo’n vier miljoen mensen, overheersen vrouwen in bepaalde opzichten de mannen. Zoals erfelijkheid, die van moeder op dochter wordt overgedragen. Dit heeft nog meer verdienste als je bedenkt dat het een moslimland is.
  • De Mosuo (China) : Het is een Chinese etnische groep die leeft in de regio’s die grenzen aan Tibet, Sichuan en Yunnan. Het is een samenleving waarin geen formeel huwelijk bestaat, en waarvan de economie het levensonderhoud is. De afstamming en de achternaam zijn geërfd van de vrouw; en ze zorgen voor taken zoals gezinsfinanciën. Ondertussen wijdt de mens zich alleen aan politieke beslissingen.

Matriarchaat wordt gezien in kleine samenlevingen of stammen, het is geen wijdverbreide situatie. Nu zijn er veel auteurs die bevestigen dat samenlevingen op een gegeven moment door deze fase zijn gegaan. Bovendien zijn in sommige meer hedendaagse primitieve en inheemse gemeenschappen vrouwen het zichtbare hoofd als teken van respect voor de natuur.

Wat zijn matrilinealiteit en matrilokaliteit?

Deze twee concepten worden geassocieerd met het matriarchaat, met het idee dat vrouwen een superieure rol hebben ten opzichte van vrouwen, althans in sommige aspecten. Matrilineariteit houdt in dat de lijn van opvolging wordt vastgesteld tussen vrouwen, land en eigendommen gaan van moeders op dochters.

Matrilokaliteit van haar kant betekent dat wanneer een paar trouwt, het de man is die zich bij het gezin van zijn vrouw voegt. De nakomelingen blijven ook in het huis van de vrouw, totdat haar volwassen kinderen trouwen en hun eigen proces beginnen. Dat wil zeggen, broers, ooms en andere families wonen in het huis van de moeder, totdat ze met hun respectievelijke partners trouwen.

Korte geschiedenis van het liberalisme

  • Geschiedenis van het feminisme
  • Kapitalisme
  • Russische revolutie