Leopold-matrix

Leopold-matrix

Leopold Matrix

De Leopold-matrix is ​​een rapportagemethode, die essentiële informatie bevat voor het evalueren van de milieu-impact van een project.

De Leopold-matrix wordt gebruikt voor het feit dat het ons in staat stelt om de milieu-oorzaak en gevolg-relatie te kennen van een project dat zal worden uitgevoerd.

Deze methode van milieueffectrapportage werd voor het eerst voorgesteld in 1971. In dat jaar stelde de civiel ingenieur, natuurkundige-meteoroloog en geoloog-geomorfoloog Luna Leopold de matrix voor. Het was dus deze ingenieur die, die zich bezighield met het evalueren van menselijk handelen in de omgeving, deze methode creëerde.

Belang van de Leopold-matrix

De belangrijkste functie van de Leopold-matrix is ​​ervoor te zorgen dat projecten bij de planning worden gewaardeerd vanuit een milieuperspectief.

Conformatie van de Leopold-matrix

De rijen geven de factoren of middelen weer en de kolommen geven de acties weer die van invloed kunnen zijn op de factoren. Uit het resulterende snijpunt tussen rijen en kolommen wordt een beoordeling gemaakt, die het effect dat het kan veroorzaken het dichtst benadert.

U kunt bijvoorbeeld aangeven:

 • A = Hoge impact.
 • M = Middelmatige impact.
 • B = Lage impact.
 • 0 = Als er geen oorzaak-gevolg relatie is.

Of u kunt waarden tussen 0 en 10 geven, waarbij 0 en 10 degene zijn met de grootste impact.

Vervolgens wordt een verhaal toegevoegd met annotaties, motiveringen en conclusies uit de matrix, en kunnen zelfs aanbevelingen worden vermeld om de effecten te mitigeren.

Voorbeelden van projecten waarbij de Leopold-matrix kan worden gebruikt

Onder de voorbeelden van activiteiten waarin we deze matrix kunnen vinden, kunnen we het volgende benadrukken:

 • Aanleg van infrastructuur, zoals wegen.
 • Mijnbouw exploitatie.
 • Bouw van oliefabrieken.
 • Aanleg van waterdistributie.

Voordelen van het toepassen van de Leopold-matrix

Onder de kwaliteiten van de toepassing van de Leopold-matrix worden de volgende in aanmerking genomen:

 • Goedkoop.
 • Eenvoudig aan te brengen.
 • Makkelijk te begrijpen.
 • Mogelijkheid tot grafische expressie.
 • Toont de effecten op het gehele project als geheel.
 • Mogelijkheid om binnen het project verschillende alternatieven voor te stellen. Het berekenen van verschillende Leopold-matrices en het vergelijken ervan, vanwege deze lage uitwerkingskost.
 • Het is van toepassing op alle soorten projecten die van invloed zijn op het milieu.

Nadelen van het toepassen van de Leopold-matrix

Evenzo zijn er enkele nadelen aan de toepassing van de Leopold-matrix en, samenvattend, kunnen we zeggen dat ze de volgende zijn:

 • Subjectiviteit bij het toekennen van waarderingen, aangezien het willekeurige gegevens zijn. Daarom is de ondersteuning van een deskundige essentieel; al ontsnapt het niet aan het risico van een onzekere schatting.
 • Beperkend, want complexiteit tussen oorzaak en gevolg is niet vastgesteld. Gewoon een lineaire correspondentie die in sommige gevallen niet in werkelijkheid verschijnt.
 • Er is geen sprake van een temporele afweging, dat wil zeggen de effecten op korte, middellange of lange termijn.
 • Het is gebaseerd op de aanname dat elke actie 100% voorkomt, wat in werkelijkheid niet altijd gebeurt.

Leopold matrix voorbeeld

Hier is een voorbeeld van de Leopold-matrix.

Leopold Matrix Voorbeeld

In kolommen:

 • Import van exotische flora of fauna.
 • Veranderingen in de ondergrondse waterstroom.
 • Loggen.
 • Bouw constructie.
 • Bouw van de luchthaven.
 • Uitgraven van de ondergrond.
 • Opwekking van energie.
 • Opslag van explosieve materialen.
 • Rehabilitatie van de mijn.
 • Recycling afval.
 • Stortplaatsen.
 • Gebruik van water voor industriële koeling.
 • Bestrijding van insecten met pesticiden.

In Rijen:

 • Minerale bronnen.
 • vloeren.
 • Oceaan.
 • Temperatuur.
 • IJs en/of sneeuw.
 • Luchtkwaliteit.
 • bomen.
 • weilanden
 • Microflora.
 • Bedreigde soort.
 • bossen
 • Landdieren.
 • Waterdieren.
 • Bos reservaten.
 • Archeologische vindplaatsen.

Korte geschiedenis van het liberalisme

 • Procesmanagement
 • Russische revolutie
 • Eerste Wereldoorlog