Klassen strijd

De klassenstrijd is een concept dat tot het socialisme behoort, zijn theoretische basis. Het stelt vast dat het bestaan ​​ervan noodzakelijk is, en plaatst als antagonistische partijen de arbeidersklasse of arbeidersklasse en de kapitalistische bourgeoisie.

Klassen strijd

Het principe van klassenstrijd in een samenleving of economie is de hoeksteen van het begrip of de studie van de werkelijkheid door socialistische, marxistische en communistische theorieën.

Het bestaan ​​van een zekere spanning of conflict tussen verschillende sociale klassen (proletariaat versus kapitalistische bourgeoisie) is een voldoende reden voor de reorganisatie van een staat met het socialisme als as en de gelijkstelling van elk individu tegen de staat.

Klassengevecht 3

Historische opvatting van de klassenstrijd

Ondanks het feit dat dit concept duidelijk socialistisch is en in de theorieën van Marx of Engels wijdverbreid is ontwikkeld, wordt er in deze op gewezen dat de klassenstrijd historisch gezien al lang voor het ontstaan ​​van de kapitalistische samenleving als gevolg van de industrialisatie bestond.

Op deze manier worden fenomenen zoals slavernij of het bestaan ​​van feodale regimes met hun corresponderende vazallen of gewone mensen begrepen als duidelijke voorbeelden van het bestaan ​​van ongelijkheden in verschillende samenlevingen in de loop van de tijd.

Tegelijkertijd is het vermeldenswaard dat er verschillende opvattingen en opvattingen bestaan ​​over de klassenstrijd. Zo kunnen we de anarchistische, conservatieve en marxistische visie vinden. Vanuit de anarchistische opvatting is de klassenstrijd gebaseerd op de oorsprong van de term bedacht door Nicholas Machiavelli. De conservatieve visie van haar kant wordt door geen enkel historisch moment gekenmerkt, omdat ze gebaseerd is op het idee dat de armste klassen zichzelf willen verrijken en hun sociale status willen veranderen. Ten slotte wordt de marxistische visie duidelijk gemarkeerd door het werk van Karl Marx, die zijn eigen visie op het onderwerp vaststelt.

Doelstellingen van de klassenstrijd

Vanuit een socialistisch theoretisch oogpunt veronderstelt het bestaan ​​van de klassenstrijd het bereiken van bepaalde doelstellingen:

  • Sociale, politieke en economische vooruitgang kan alleen worden bereikt door klassenstrijd en het bereiken (in zijn definitieve staat) van de dictatuur van het proletariaat.
  • Het is noodzakelijk om antagonistische elementen in uitersten te plaatsen: het proletariaat dat zijn vermogen aanbiedt om te werken tegen de burgerlijke klasse die de productiefactoren op een bepaalde plaats bezit en de eerste gebruikt.
  • De enige manier om de strijd af te schaffen is door een egalitaire en klassenloze samenleving op te richten. Voor het socialisme spreken we van de dictatuur van het proletariaat door middel van een revolutie.
  • De noodzakelijke stap voorafgaand aan dat doel zou de ontwikkeling van het bijbehorende klassenbewustzijn zijn.