Klantacquisitiekosten

Klantacquisitiekosten zijn een maatstaf die in marketing wordt gebruikt om de gemiddelde totale kosten voor het werven van nieuwe klanten voor een bedrijf te bepalen.

Acquisitiekosten klant

Met andere woorden, deze indicator geeft de investering weer die moet worden gedaan om van een potentiële klant een effectieve klant te maken.

Om te beginnen kan deze berekening een bedrijf helpen beslissen hoeveel te investeren om nieuwe klanten te werven. Dit met als doel dat de investering winstgevend is voor het bedrijf en dat financiële middelen niet oneigenlijk worden gebruikt.

Bovendien staat deze maatstaf bekend onder het acroniem CAC en wanneer berekend, helpt het bedrijven te weten hoeveel geld ze moeten investeren om nieuwe klanten te krijgen. Alle bedrijven hopen hun kosten voor klantenwerving te verlagen. Zo kunnen ze de investering in marketing en sales terugverdienen. Bovendien kan het bedrijf weten hoe efficiënt en adequaat de marketing- en verkoopprogramma’s zijn die worden geïmplementeerd.

Klantacquisitiekosten 2 1
Wat zijn de kosten van klantenwerving?

Hoe het te berekenen?

Om de kosten van klantenwerving te berekenen, wordt de volgende formule gebruikt:

Afbeelding 679
Formule voor acquisitiekosten voor klanten

In dit geval vertegenwoordigen de verkoop- en marketingkosten de som van de kosten van:

  • Verkoop administratie.
  • De hoogte van het loon.
  • De uitbetaling van commissies en bonussen.
  • Algemene kosten van de beschouwde periode. Dit kan een maand, een kwartaal of een jaar zijn.

De NC vertegenwoordigt het aantal nieuwe klanten dat gedurende een maand, een kwartaal of een jaar is verworven.

Als een bedrijf bijvoorbeeld de volgende kosten heeft:

Verkoopbeheer = $ 55.000,00

Salarissen = $ 30,000.00

Commissies en bonussen = $ 10,000.00

Algemene kosten voor de periode = $ 40,000.00

Totaal = $ 135.000,00

Met deze investering wist het bedrijf in de geschatte periode 50 nieuwe klanten te werven.

Dus als we de formule toepassen, krijgen we:

CAC = 135.000 / 50 = $ 2.700,00

Daarom zijn de gemiddelde kosten voor het werven van klanten voor dit bedrijf $ 2.700,00.

Analyse van het resultaat

Allereerst moet worden verduidelijkt dat alle bedrijven en alle producten een ander CAC hebben. Niet al deze metingen zijn hetzelfde. Het betekent ook niet dat het hebben van een hoge CAC een slechte zaak is. Zeker als we het op korte termijn analyseren. Het kan gebeuren dat het CAC op middellange en lange termijn naar beneden gaat. Belangrijk is om te proberen de CAC-maatregel te verlagen. Dit om betere winstgevendheid en efficiëntie te bereiken in de marketing- en verkoopprocessen van het bedrijf.

Waarom is het belangrijk om deze meting te doen?

Voor een bedrijf is het erg belangrijk om deze meting of marketingmetriek uit te voeren omdat:

1. Toon rendement op investering

Ten eerste helpt de CAC-meting bedrijven om vast te stellen hoe het rendement op de investering zich voordoet. Dit is erg belangrijk omdat u zo weet of financiële middelen op de juiste manier worden gebruikt op het gebied van marketing en verkoop. Vooral in de toepassing van strategieën van het proces van het aantrekken van nieuwe klanten.

2. Bepaal de effectiviteit van de plannen en de uitvoering van marketingstrategieën

Ten tweede bepaalt de effectiviteit van marketingplannen en -uitvoering hoeveel leads effectief worden. Daarom vertelt deze meting (CAC) ons hoeveel we uitgeven of wat de kosten zijn om ze om te zetten in klanten die de producten kopen. Dit zal te wijten zijn aan hoe goed de strategieën worden gebruikt.

Het is belangrijk op te merken dat mensen hun aankoopproces het liefst alleen doorlopen. Pas als ze niet de informatie vinden die ze verwachten, nemen ze contact op met de experts. Daarom moet u oplettend zijn wanneer u contact opneemt met nieuwe klantenvooruitzichten.

3. Maakt een betere focus van middelen mogelijk

Ten derde stelt deze meting je in staat om vast te stellen in welke fase van het marketingproces je meer middelen moet investeren om betere resultaten te behalen. Daarom zal het concentreren van middelen waar ze het best worden gebruikt, tot betere resultaten leiden.

4. Helpt te verbeteren en waarde toe te voegen

Ten slotte helpt de maatstaf voor klantacquisitiekosten om te verbeteren wat er wordt gedaan en waarde toe te voegen. Daarom kunnen de strategieën die worden geïmplementeerd, worden aangepast. Maak bijvoorbeeld een betere prijsmatch en ontwikkel producten met een betere toegevoegde waarde. Dit alles draagt ​​bij aan een betere dienstverlening van het bedrijf.

Klantacquisitiekosten 1 1
Klantacquisitiekosten
Waarom is het belangrijk om het te meten?

Concluderend kan worden gesteld dat de kosten van het werven van klanten voor een bedrijf een periodiek moeten worden berekend. Dit omdat het u helpt te weten welke resultaten de investeringen in marketing en sales genereren om nieuwe klanten toe te voegen, waardoor het bedrijf uiteindelijk in de markt kan blijven. Maar het belangrijkste is dat met de acquisitie van nieuwe klanten het bedrijf verder kan groeien.