Interpersoonlijke communicatie

Interpersoonlijke communicatie is de uitwisseling van berichten, evenals informatie, tussen twee of meer individuen. Hiervoor gebruiken ze verbale en non-verbale communicatie, met als doel dat er een goed begrip is, wat helpt om de boodschap die wordt blootgelegd te begrijpen.

Interpersoonlijke communicatie

Mensen moeten communiceren om elkaar te begrijpen en zich te organiseren in de samenleving.

Interpersoonlijke communicatie is de manier waarop zij dit communicatieproces uitvoeren. Een proces waarin gevoelens, data en informatie worden uitgewisseld.

Hiervoor maken ze gebruik van verbale en non-verbale communicatie. Als we het hebben over interpersoonlijke communicatie, moet worden opgemerkt dat deze wordt uitgevoerd tussen twee of meer mensen. Op dezelfde manier moeten we verduidelijken dat verbale communicatie degene is die plaatsvindt wanneer we geluiden in een bepaalde taal uitzenden, terwijl non-verbale communicatie verwijst naar degene die de vorige begeleidt en optreedt als gevolg van de beweging van de handen, de lichaamshouding, maar ook al die gebaren die niets te maken hebben met verbale, gesproken communicatie.

Interpersoonlijke communicatie heeft grote voordelen voor de mens. Mensen die deze vaardigheid hoog ontwikkeld hebben, passen zich ook beter aan elke verandering aan, terwijl ze meer bevredigende sociale relaties hebben.

Welke elementen zijn betrokken bij interpersoonlijke communicatie?

Onder de elementen die betrokken zijn bij communicatie, zijn dit de belangrijkste:

  • Zender en ontvanger: ze kunnen worden gedefinieerd als communicators, omdat ze te allen tijde van rol wisselen. Zender en ontvanger zijn twee essentiële elementen. Interpersoonlijke communicatie vindt plaats tussen twee of meer mensen.
  • Bericht: het is de informatie of gegevens die ze uitwisselen. Berichten kunnen worden uitgewisseld via verbale of non-verbale communicatie. Het doel, ja, is dat het voor beiden gemakkelijk te begrijpen is.
  • Code : Het is een verzameling elementen die volgens bepaalde regels worden gecombineerd en die semantisch interpreteerbaar zijn, waardoor informatie kan worden uitgewisseld.
  • Kanaal: Een gesprek, een oproep of het verzenden van berichten via mobiele apparaten zijn een voorbeeld van de kanalen waarin interpersoonlijke communicatie kan worden uitgevoerd.
  • Context : Het is de ruimte waar de communicatieve handeling plaatsvindt. Met andere woorden, de reeks omstandigheden die zowel de afzender als de ontvanger beïnvloeden, en ook de interpretatie van het bericht bepalen.
  • Feedback: Ook wel feedback genoemd. Het is de uitwisseling van meningen en informatie die wordt gegeven tijdens interpersoonlijke communicatie.

Interpersoonlijke communicatie is een vaardigheid die bedrijven sterk nodig hebben bij het zoeken naar kandidaten voor vacatures; meestal functies die verband houden met zakelijke en klantrelaties.

Een reeks verwante vaardigheden kan worden benadrukt die de interpersoonlijke communicatie zullen bevorderen.

Vaardigheden die de interpersoonlijke communicatie verbeteren

Van de vereiste vaardigheden worden de meest prominente hieronder weergegeven:

  • Actief luisteren : Actief luisteren is een zeer gewaardeerde vaardigheid. Het doel is om aandacht te schenken aan de persoon die spreekt, niet alleen om op hem te reageren, maar ook om te begrijpen wat hij communiceert.
  • Lichaamstaal: Non-verbale communicatie zegt veel meer over jezelf dan verbale communicatie. Het verzorgen van de houdingen, gebaren en uitdrukkingen tijdens een gesprek zal een grote hulp zijn om te communiceren zoals we dat willen.
  • Empathie: door jezelf in de andere persoon te verplaatsen en te beoordelen wat ze voelen, kunnen we ze veel beter begrijpen. In interpersoonlijke communicatie is empathie een grote hulp, omdat men niet alleen aan zichzelf denkt, maar de ene persoon ook in staat is de positie van de ander te begrijpen.
  • Assertiviteit: De manier om een ​​mening te presenteren zonder te kwetsen of te beledigen, maar een eerlijke positie te tonen en alles te benadrukken wat je wilt bereiken. Het zal een grote hulp zijn om een ​​optimale interpersoonlijke communicatie te behouden.