Inkomenselasticiteit van de vraag

De inkomenselasticiteit van de vraag probeert het aandeel in de variatie van de vraag naar een goed te meten, vergeleken met veranderingen in de inkomensniveaus van consumenten.

Inkomenselasticiteit van de vraag

Wanneer, in reële termen, het inkomen van consumenten stijgt, neemt hun koopkracht toe. Dit resulteert in grotere aankopen van goederen en diensten.

De inkomenselasticiteit van de vraag probeert deze veranderingen te meten. Het concept van inkomenselasticiteit van de vraag wordt door verschillende schrijvers vaak aangeduid als inkomenselasticiteit.

Afhankelijk van hoe de inkomensniveaus van consumenten variëren, kan de vraag naar sommige goederen aanzienlijk stijgen. Rekening houdend met het aandeel van de reële inkomensstijging dat individuen zullen besteden aan het verwerven van goederen, is dat wat de inkomenselasticiteit van de vraag moet bieden.

Belang van inkomenselasticiteit van de vraag

Het belang van dit concept ligt in het feit dat het mogelijk is om, afhankelijk van de waarde van de inkomenselasticiteitscoëfficiënt, tot een classificatie van economische goederen te komen. Het belang ervan is dus krachtig, het maakt het mogelijk om het gedrag van de consument diepgaand te kennen.

Formule voor het berekenen van de inkomenselasticiteit van de vraag

De inkomenselasticiteit wordt verkregen door de procentuele verandering in de gevraagde hoeveelheid van een goed te delen door de procentuele verandering in het inkomen. Daarom is de uitdrukking als volgt:

Formule Elasticiteit Inkomen Vraag

Inkomenselasticiteit en soorten economische goederen

Als gevolg van de veranderingen in het inkomensniveau van individuen of consumenten en rekening houdend met de inkomenselasticiteitscoëfficiënt, leren we economische goederen kennen. Laten we de classificatie ervan bekijken:

  • Normale goederen: Dit zijn goederen waarin de inkomenselasticiteit positieve waarden heeft:
  • Luxegoederen: dit zijn goederen waarvan de inkomenselasticiteit waarden hoger dan één handhaaft.
  • Inferieure goederen: Zo wordt gezegd tegen economische goederen waarin de inkomenselasticiteit negatieve waarden heeft.
  • Nietjes: deze goederen zijn die met een positieve elasticiteit, maar minder dan één.

Rekenvoorbeeld met inkomenselasticiteit van de vraag

Door het voorbeeld dat we hieronder gaan geven, zullen we het proces kennen van het berekenen van inkomenselasticiteiten van de vraag. In die zin gaan we ervan uit dat het gemiddelde inkomen van de consument stijgt van 2.900 euro naar 2.940. Met het oog op deze inkomensstijging kopen consumenten 42 kilo rundvlees, in plaats van de 41,95 kilo die ze voor de inkomensstijging kochten.

Om de elasticiteitscoëfficiënt van de inkomenselasticiteit van de vraag te bepalen, gaan we de eerder voorgestelde formule gebruiken. Dit is het volgende:

Voorbeeld van inkomenselasticiteit

Stap 1: Deze stap is om de bovenkant van de formule te bepalen. Dat wil zeggen, de procentuele verandering in de hoeveelheden.

  1. We bepalen de absolute verandering in hoeveelheden, die wordt verkregen door de uiteindelijke vraag af te trekken van de initiële vraag. Dit is: 42 – 41,95 = 0,05.
  2. We delen deze waarde nu door de initiële vraag. We hebben dus het volgende: 0,05 / 41,95 = 0,0012, wat, als percentage genomen, gelijk is aan 0,0012 x 100 = 0,12%.

Deze 0,12% vertegenwoordigt dan de procentuele variatie van de gevraagde hoeveelheden. Dat wil zeggen, we hebben het bovenste deel van de formule bepaald.

Stap nummer 2: Deze stap is om de onderkant van de formule te bepalen. Dat wil zeggen, de procentuele verandering in inkomen.

  1. We bepalen de absolute verandering in inkomen, die wordt verkregen door het eindinkomen minus het aanvangsinkomen af ​​te trekken. Dit is 2.940 – 2.900 = 40.
  2. Deze waarde delen we nu door het aanvangsinkomen. We hebben dus het volgende: 40 / 2.900 = 0,0137, wat, als percentage genomen, gelijk is aan 0,0137 x 100 = 1,4%.

Deze 1,4% vertegenwoordigt dan de procentuele verandering van het inkomen. Dat wil zeggen, we hebben het onderste deel van de formule bepaald.

Stap nummer 3: In deze laatste stap gaan we verder met het vervangen van de waarden die zijn bepaald in stap één en stap twee in de formule voor inkomenselasticiteit van de vraag. Laten we zien:

Berekening van de elasticiteit van de inkomensvraag

De inkomenselasticiteitscoëfficiënt is dus kleiner dan één, in een positief bereik. Dit is een noodzakelijk goed, aangezien de elasticiteitscoëfficiënt ervan kleiner is dan één op een positieve schaal. Bovendien impliceert dit resultaat dat voor elke 1% dat het inkomen stijgt, de gevraagde hoeveelheid van deze goederen met 0,086% toeneemt.